Een ogenblik...

Eigen risico en eigen bijdrage

Verplicht eigen risico

In 2018 hebt u een verplicht eigen risico van € 385. Dit houdt in dat u de eerste € 385 zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering.

Vrijwillig eigen risico

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit bedrag komt bovenop uw verplicht eigen risico. Naarmate uw totale eigen risico hoger is, betaalt u minder premie.

Vrijwillig eigen risicoKorting per maand
€ 100,00€   3,00
€ 300,00€   9,00
€ 500,00€ 15,00

Het eigen risico, zowel verplicht als vrijwillig, geldt niet voor:

 • huisartsenzorg
 • ketenzorg/zorgprogramma's
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • verpleging en verzorging
 • hulpmiddelen in bruikleen
 • door de zorgverzekeraar aangewezen voorkeursgeneesmiddelen. 
  Let op: u betaalt wel eigen risico voor de kosten die de apotheek maakt om u een geneesmiddel te leveren. Dit zijn terhandstellingskosten
 • nacontroles van nier- of leverdonor
 • de kosten voor vervoer van een donor
 • zorg vanuit de aanvullende verzekering
 • eigen bijdragen voor de wijzigingen t.o.v. vorig jaar

Wijzigingen eigen risico en eigen bijdrage voor de wijzigingen t.o.v. vorig jaar kunt u vinden op Formulieren en documenten.

Gespreid betalen van het eigen risico

Het is mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Voorwaarden gespreid betalen eigen risico klik op Formulieren en documenten.

 • Verwacht u in een jaar het complete eigen risico te gebruiken en u wilt voorkomen dat dit bedrag in één keer moet worden betaald? Bij Zorgzaam kunt u kiezen voor het betalen van het verplicht eigen risico in termijnen.
 • U betaalt dan 10 maanden lang een vast bedrag per maand.
 • Hebt u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.
   
Gespreid betalen aanvragen
 • Gespreid betalen hoeft niet meteen voor het hele gezin, maar kan apart per gezinslid worden aangevraagd.
 • Gespreid betalen is alleen mogelijk als u op 1 januari 18 jaar of ouder bent.
 • Aanvragen kan via:
 • Mijn Zorgzaam of door contact op te nemen met de
  Helpdesk van Zorgzaam. Het telefoonnummer is 072 – 527 76 77.
 • Vanaf november 2018 kunt u dit aanvragen voor 2019.
   
Eigen bijdrage

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. U betaalt een deel van de kosten zelf. Dit staat los van het eigen risico. In sommige gevallen betaalt u het eigen risico én een eigen bijdrage. Hebt u nog vragen over eigen risico of eigen bijdrage? Neem dan contact op met onze Helpdesk.