Een ogenblik...

In Nederland is de basisverzekering verplicht. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen en in Nederland een dienstbetrekking hebben, vallen samen met hun gezinsleden onder de Zorgverzekeringswet en zijn dus verplicht de basisverzekering af te sluiten. Ouders moeten hun kinderen verzekeren, waarbij kinderen tot 18 jaar gratis zijn verzekerd voor de basisverzekering. Met een basisverzekering bent u verzekerd voor basiszorg zoals huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, spoedeisende hulp en geneesmiddelen. De basisverzekering bevat een door de overheid vastgesteld basispakket aan zorg. 

Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de Zorgverzekeringswet. Zij zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

Zorgkeuze
Bij een zorgaanbieder die voor Zorgzaam is gecontracteerd krijgt u maximaal 100% van uw zorgkosten vergoed. Er is altijd goede zorg beschikbaar bij u in de buurt.
Wilt u naar een zorgverlener waar geen contract mee is dan krijgt u maximaal 90% vergoed.


Premie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt ieder jaar met Prinsjesdag de rekenpremie bekend.
Zorgzaam is een stichting zonder winstoogmerk die een collectief contract afsluit met een zorgverzekeraar. Zorgzaam bedingt hiervoor een collectiviteitskorting. Eventuele winsten worden door premiemitigering teruggegeven aan de verzekerden.

U kunt het verplicht eigen risico verhogen met een vrijwillig extra eigen risico, waardoor u korting krijgt op de premie van de basisverzekering.
De korting die u op de basisverzekering ontvangt is afhankelijk van het gekozen eigen risico. Bekijk de premies voor Zorgzaam hier.

De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen: een nominale verzekeringspremie en een inkomensafhankelijke bijdrage. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst: de zorgtoeslag.

Bekijk de verzekeringsvoorwaarden op formulieren en documenten

De zorgverzekeringskaart bekijken? Kijk dan op: Zorgverzekeringskaart basisverzekering Zorgzaam

Direct een basisverzekering bij Zorgzaam afsluiten? Klik hier.

Verzekering afsluiten