Een ogenblik...

Aanvullende verzekering

De aanvullende verzekeringen van Zorgzaam sluit u af voor zorg die niet onder de basisverzekering valt.
Voorbeelden van zorg  in de aanvullende verzekering(en) zijn onder andere fysiotherapie, uitgebreide mondzorg (tandheelkundige zorg) en hulpmiddelen zoals brillen en contactlenzen.

Aanvullende verzekeringen 

Zorgzaam heeft vijf aanvullende verzekeringen: Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5. Bij deze verzekeringen is sprake van een oplopende vergoeding voor zorg. Daarom verschilt de premie per aanvullende verzekering. 

In onderstaande tabel ziet u voor een aantal vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen hoe de vergoeding is opgebouwd.

Ster 1Ster 2Ster 3Ster 4Ster 5
Fysiotherapie
(3 behandelingen)
Fysiotherapie
(9 behandelingen)
Fysiotherapie
(18 behandelingen)
Fysiotherapie
(30 behandelingen)
Fysiotherapie
(30 behandelingen)
Alternatieve geneeswijze
(10 consulten à € 18,50)
Alternatieve geneeswijze
(20 consulten à € 18,50)
Alternatieve geneeswijze
(20 consulten à € 25)
Alternatieve geneeswijze
(20 consulten à € 35)
Alternatieve geneeswijze
(20 consulten à € 35)
Bril/contactlenzen
(€ 50 per 2 kalenderjaren)
Bril/contactlenzen
(€ 100 per 2 kalenderjaren)
Bril/contactlenzen
(€ 150 per 2 kalenderjaren)
Bril/contactlenzen
(€ 250 per 2 kalenderjaren)
Bril/contactlenzen
(€ 250 per 2 kalenderjaren)
WerelddekkingMondzorg overig (75%, max € 225)
(tandheelkundige zorg)
Mondzorg overig (75%, max € 500)
(tandheelkundige zorg)
Mondzorg overig (80%)
Orthodontie tot 21jr. (80%)
Mondzorg overig (90%)
Orthodontie tot 21jr (100%)

Het vergoedingenoverzicht Zorgzaam 2021 vindt u hier.

Premies

De premies voor de Sterverzekeringen van Zorgzaam bedragen:

Aanvullende verzekering Zorgzaam vanaf 18 jaarPremie per maand 2021
Aanvullend Zorgzaam Ster 1   4,85
Aanvullend Zorgzaam Ster 2 19,75
Aanvullend Zorgzaam Ster 3 31,25
Aanvullend Zorgzaam Ster 4 55,75
Aanvullend Zorgzaam Ster 5 75,25


Voor kinderen tot 18 jaar, die behoren tot de doelgroep van Zorgzaam, is geen premie verschuldigd, indien:

a. er minimaal één ouder is verzekerd bij Zorgzaam. Dit geldt voor een aanvullende verzekering tot maximaal hetzelfde niveau als de aanvullende verzekering van de ouder(s);
b. beide ouders zijn verzekerd bij de SZVK en het kind de aanvullende verzekering Zorgzaam Ster 4 heeft;
c. er sprake is van een alleenstaande ouder, die is verzekerd bij de SZVK en het kind de aanvullende verzekering Zorgzaam Ster 4 heeft;
d. er sprake is van weeskinderen.

Bekijk de aanvullende verzekeringsvoorwaarden bij  Formulieren en documenten.
De zorgverzekeringskaarten bekijken? Kijk dan op: Zorgzaam Ster 1Zorgzaam Ster 2Zorgzaam Ster 3Zorgzaam Ster 4Zorgzaam Ster 5.

Direct een aanvullende verzekering van Zorgzaam afsluiten? Klik hier.

Verzekering afsluiten