Een ogenblik...

Zorgverlener

Home > Zorgverlener

Gecontracteerde Zorg
Elk jaar worden met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de zorg. Bijvoorbeeld over hoeveel behandelingen een zorgaanbieder dat jaar zal uitvoeren en tegen welk bedrag. Dit noemen we een omzetplafond. Door dit soort afspraken worden de kosten van zorg zoveel als mogelijk in de hand gehouden. Dat is belangrijk voor uw premie.

Soms gaat een zorgaanbieder over het afgesproken bedrag heen. Hierdoor kan deze zorgaanbieder geen zorg meer leveren en dat is natuurlijk vervelend. Gelukkig is er dan wel altijd een andere zorgaanbieder bij u in de regio die u kan helpen.

In een aantal gevallen kunt u nog steeds bij uw zorgaanbieder terecht:

 • als u met spoed moet worden behandeld
 • als u al met een behandeling bent begonnen
 • als uw kind zorg nodig heeft
 • als u zwanger bent

Hebt u niet met spoed een behandeling nodig? En wilt u wel graag door uw vertrouwde zorgaanbieder worden geholpen? Dan kunt u wachten totdat deze weer plaats voor u heeft. Wilt u sneller worden geholpen? Bel dan met onze zorgadviseurs . Zij bekijken samen met uw zorgaanbieder of u toch snel kunt worden behandeld. Als dit niet lukt, dan zoeken we samen met u naar een passende zorgaanbieder in de buurt.

Wilt u weten bij welke zorgaanbieder u op basis van uw zorgverzekering terechtkunt? Kijk dan op de zorgzoeker (Vergelijk en Kies) welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor welke zorg. U ziet hier ook met welke ziekenhuizen wij omzetplafonds hebben afgesproken en of het omzetplafond bereikt is. Hebt u met spoed zorg nodig? Dan kunt u gewoon terecht bij de dichtstbijzijnde zorgaanbieder.

Zoek Zorgverlener

Inkoop van zorg
De zorg in Nederland is goed, maar er zijn verschillen tussen zorgaanbieders. Omdat we willen dat u goede zorg krijgt, maakt de zorgverzekeraar elk jaar met de zorgaanbieders afspraken. Bijvoorbeeld over hoe snel u een behandeling kunt krijgen en wat een behandeling kost. Deze afspraken worden in een contract vastgelegd.

Voorbeeld: afspraak prijs
Eenzelfde behandeling is soms in het een ziekenhuis duurder dan in het andere ziekenhuis. Daardoor kunt u te maken krijgen met hogere rekeningen. Omdat  veel behandelingen onder het eigen risico vallen zijn prijsafspraken met ziekenhuizen belangrijk. Zo blijft de zorg betaalbaar.

Voorbeeld: afspraken zorg
Het kan zijn dat een ziekenhuis niet voldoet aan de normen van de beroepsgroep of van patientenorganisaties, bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis te weinig ervaring heeft met een bepaalde behandeling. Voor deze behandeling is dan geen contract afgesloten.

Normen van beroepsgroepen
Bij het sluiten van een contract wordt gekeken naar de normen van beroepsgroepen. Een beroepsgroep is bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Beroepsgroepen bepalen voor verschillende behandelingen normen voor samenwerking, prijzen, kwaliteit en service.

Aantal operaties
Een voorbeeld van zo’n norm is het aantal operaties dat een ziekenhuis per jaar uitvoert. Vaker een operatie uitvoeren betekent meer ervaring en een grotere kans dat de operatie slaagt.

Kwaliteit

Voor een aantal ziekenhuisbehandelingen zijn alleen ziekenhuizen gecontracteerd, die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het gaat om operaties voor de volgende aandoeningen:

 • borstkanker
 • endeldarmkanker
 • blaaskanker
 • gemetastaseerd melanoom
 • slokdarmkanker
 • heupvervanging
 • morbide obesitas
 • staar

Voor spoedoperaties en de voor- en nabehandeling van operaties kunt u gewoon terecht bij alle zorgaanbieders.

Kiest u voor een ziekenhuis waar Zorgzaam een contract mee heeft? Dan krijgt u een volledige vergoeding met uitzondering van het eigen risico en/of de eigen bijdragen.

Niet gecontracteerde zorgaanbieders
Gaat u liever naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben klik dan hier voor meer informatie.

Komt u er niet uit of hebt u vragen? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

Meer over zorgaanbieders:
Zorgbemiddeling
Zorgbieders in het buitenland
ZorgkaartNederland