Een ogenblik...

WMO en PGB tijdens plaatsing in het buitenland

Home > Wmo en pgb tijdens plaatsing in het buitenland

Zorg die voortkomt uit deze wet word geleverd door de Nederlandse gemeenten in de vorm van een voorziening. Of door de zorgverzekeraar in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

Wmo
Heeft u voor aanvang van plaatsing al een voorziening uit de Wmo?
Als u voor aanvang van uw plaatsing een voorziening uit de Wmo ontvangt, dan wordt gekeken of Zorgzaam deze voorziening over kan nemen wanner u in het buitenland geplaatst wordt.

Wilt u een vergoeding uit de Wmo tijdens plaatsing aanvragen?
Als u tijdens uw plaatsing aanspraak wilt maken op voorzieningen uit de Wmo, dan kunt u hiervoor een aanvraag bij Zorgzaam indienen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier niet gecontracteerde zorg.
Deze aanvraag moet ook voorzien zijn van:
- U dient duidelijk aan te geven dat het om plaatsing gaat.
- Van de behandelend arts een motivering
- Een kosten opgave

Pgb
Heeft u voor aanvang van plaatsing al een persoongebonden budget (pgb)?
Als er voor aanvang van de plaatsing een persoongebonden budget is afgegeven, dan wordt gekeken of Zorgzaam dit budget kan overnemen wanneer u in het buitenland geplaatst wordt.

Wilt u een persoongebonden budget tijdens plaatsing aanvragen?
Als u tijdens uw plaatsing aanspraak wil maken op een persoongebonden budget, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij Zorgzaam

U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraag formulier persoongebonden budget verpleging en verzorging

Postadres voor machtigingsaanvragen en declaraties (deze wijkt af van de adressen in de bovenstaande formulieren):

SZVK
Team MvD
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven