Een ogenblik...

WMO en PGB tijdens plaatsing in het buitenland

Home > Wmo en pgb tijdens plaatsing in het buitenland

Zorg die voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) word geleverd door de Nederlandse gemeenten in de vorm van een voorziening. Of door de zorgverzekeraar in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij plaatsing in het buitenland woont u niet in een Nederlandse gemeente en kunt u in de regel geen gebruik maken van de Wmo.

Hebt u voor aanvang van plaatsing al een voorziening uit de Wmo?

Als u voor aanvang van uw plaatsing een voorziening uit de Wmo ontvangt, dan wordt gekeken of Zorgzaam deze voorziening over kan nemen wanneer u in het buitenland wordt geplaatst.

Stuur een verzoek naar:
SZVK
Team MvD
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Stuur met het verzoek het volgende mee:
- u dient duidelijk aan te geven dat het om plaatsing gaat.
- meest recente indicatiestelling
- contracten en/of afspraken met gemeente en/of zorgverlener(s)
- een kostenopgave
- datum van plaatsing buitenland

Zorgzaam zal beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u een vergoeding uit de Wmo tijdens plaatsing aanvragen?

Als u tijdens uw plaatsing aanspraak wilt maken op voorzieningen uit de Wmo, dan kunt u hiervoor een aanvraag bij Zorgzaam indienen.

- u dient duidelijk aan te geven dat het om plaatsing gaat
- een kostenopgave
- datum van plaatsing in het buitenland
- een duidelijke motivering van behandelend arts waaruit blijkt wat de indicatie is en welke zorg benodigd is. (in het Frans, Duits, Engels of Nederland)

Stuur u aanvraag in naar:
SZVK
Team MvD
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Zorgzaam zal beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Hebt u voor aanvang van plaatsing al een persoongebonden budget (pgb)?
Als er voor aanvang van de plaatsing een persoongebonden budget is afgegeven, dan wordt gekeken of Zorgzaam dit budget kan overnemen wanneer u in het buitenland wordt geplaatst.

Stuur een verzoek naar:

SZVK
Team MvD
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven

Stuur met het verzoek het volgende mee:
- meest recente indicatiestelling
- contracten en/of afspraken met gemeente en zorgverleners
- een kostenopgave
- datum van plaatsing buitenland
- u dient duidelijk aan te geven dat het om plaatsing gaat

Wilt u een persoongebonden budget tijdens plaatsing aanvragen?
Als u tijdens uw plaatsing aanspraak wilt maken op een persoongebonden budget, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij Zorgzaam
U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraag formulier persoongebonden budget verpleging en verzorging.
De situatie in het land van plaatsing kan anders zijn dan in Nederland, wat inhoud dat wellicht niet alle vragen kunnnen worden beantwoord.
Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden samen met de behandelend arts/zorgverlener.
Let op! Stuur het formulier naar onderstaand adres, zodat dit formulier op de juiste plek wordt behandeld (het adres wijkt af van het adres op de formulieren).
SZVK
Team MvD
Postbus 25031
5600 RS Eindhoven
Stuur met het verzoek het volgende mee:
- u dient duidelijk aan te geven dat het om plaatsing gaat
- een kostenopgave
- datum van plaatsing in het buitenland
- een duidelijke motivering van de behandelend arts waaruit blijkt wat de indicatie is en welke zorg benodigd is. (in het Frans, Duits, Engels of Nederland)
Zorgzaam zal beoordelen wat de mogelijkheden zijn.