Een ogenblik...

Wijzigingen pgb doorgeven

Home > Wijzigingen pbg doorgeven

Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wijzigt u (tijdelijk) van zorgaanbieder?

Vul dan deel 2 van het aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in. Het formulier is te vinden op formulieren en documenten onder pgb formulieren en stuur het naar onderstaand adres:

Zorgzaam
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Wilt u een andere wijziging doorgeven?

Gerbuik hiervoor het wijzigingsformulier pgb. Dit is te vinden op Formulieren en documenten.

Voorbeelden van andere wijzigingen

• Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger
• Als uw wettelijk vertegenwoordiger voor uw pgb wijzigt
• Als u geen pgb meer nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u liever verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering wilt of u overstapt naar de Wlz
• Als u pgb hebt en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in ene instelling of ziekenhuis

U hebt maximaal 4 weken de tijd om wijzigingen (vanaf moment van ingaan) aan ons door te geven.

LET OP! Wijzigt er iets in uw zorgvraag? Dien dan een volledig nieuwe aanvraag bij ons in. Dit kunt u doen via pgb aanvragen.

Gaat u tijdelijk naar het buitenland?

Als u ook in het buitenland verpleging en verzorging wilt krijgen, dan is het belangrijk dat u ons een aantal dingen doorgeeft.

• Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
• Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op. Dit formulier kunt u vinden bij Formulieren en documenten.