Een ogenblik...

Wijziging verzekeringsvoorwaarden vergoeding drinkvoeding

Home > Wijziging verzekeringsvoorwaarden vergoeding drinkvoeding

Begin december hebt u uw polis en de verzekeringsvoorwaarden voor 2016 ontvangen. Er is een wijzging in de verzekeringsvoorwaarden van 2016.

Wat wijzigt er in de voorwaarden?

Vanaf 1 januati 2016 betaalt u wél eigen risico voor de kosten van uw dieetpreparaten (drinkvoeding). Ook als het gaat om een voorkeursproduct dat door een aangewezen aanbieder wordt geleverd. Deze kosten waren eerder vrijgesteld van het eigen risico. Bekijk de aangepaste verzekeringsvoorwaarde over dieetpreparaten (drinkvoeding).

Waarom verandert dit?

Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, hebben wij een voorkeursbeleid. Dit betekent dat de kosten van voorkeursgeneesmiddelen niet verrekend worden verrekend met het verplichte of vrijwillige eigen risico. Zo profiteren onze verzekerden direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen, bijvoorbeeld voorkeursproducten drinkvoeding.

Nu hebben onder andere Nutricia en de Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten een rechtzaak tegen ons aangespannen hierover. De rechter heeft bepaald dat verzekerden over de kosten van een voorkeursproduct drinkvoeding wél eigen risico moeten betalen. Wij zijn het hier niet mee eens, maar kunnen helaas niet anders dan gehoor geven aan deze uitspraak van de Hoge Raad. Dit betekent dat wij ons voorkeursbeleid moeten aanpassen. Natuurlijk blijven we zoeken naar andere manieren om de zorg betaalbaar te houden. Lees meer over het voorkeursbeleid geneesmiddelen.

U kunt uw product blijven gebruiken

Gebruikt u nu een voorkeursproduct drinkvoeding? Dan kunt u dit gewoon blijven gebruiken. Houd er rekening mee dat de kosten nu wel onder het eigen risico vallen.