Een ogenblik...

Werken in het buitenland

Home > Werken het buitenland 0
 
Werken in het buitenland

Wanneer u, als meegeplaatste partner, werkt bij een werkgever waarvan het hoofdkantoor buiten het Europese deel van Nederland* is gevestigd en u meer verdient dan het bruto grensbedrag dan dient u met het volgende rekening te houden:

·         U hebt dan geen recht op volksverzekeringen zoals bijv. AOW (Algemene Ouderdomswet) en Wlz (Wet langdurige zorg)

·         U valt niet meer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het is verstandig een zorgverzekering in het land van verblijf aan te gaan.

·         U bent wettelijk verplicht dit te melden bij Zorgzaam. Zorgzaam zal u vervolgens uitschrijven en u bent dan niet meer verzekerd bij Zorgzaam.

·         Meegeplaatste kinderen blijven, zolang zij niet werken, verzekerd bij Zorgzaam.

*Let op! Hieronder vallen ook de Nederlandse Antillen.

Controle verzekeringsgerechtigdheid in de "West"

Onlangs zijn er door Zorgzaam signalen ontvangen dat u of uw partner mogelijk onterecht verzekerd zijn bij Zorgzaam, omdat u of uw partner lokaal betaalde arbeid verricht en meer verdient dan het grensbedrag van € 4.934 bruto per jaar. U bent verplicht dit te melden bij Zorgzaam. Zorgzaam houdt naar aanleiding van de signalen een controle op de verzekeringsgerechtigdheid onder alle verzekerden in Aruba, Bonaire, Curaҫao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten. Hiertoe wordt aan alle bij Zorgzaam bekende adressen op deze eilanden een brief, gedateerd 5 januari, gestuurd, met uitgebreide informatie en een antwoordformulier. U hebt tot vier weken na dagtekening van de brief de tijd om te reageren. Indien u niet reageert wordt u automatisch uitgeschreven bij Zorgzaam. Mocht u deze brief (nog) niet hebben ontvangen, kunt u deze hier ook vinden.