Een ogenblik...

Werken in het buitenland

Home > Werken het buitenland 0
 
Werken in het buitenland

Wanneer u, als meegeplaatste partner, werkt bij een werkgever waarvan het hoofdkantoor buiten het Europese deel van Nederland is gevestigd en u meer verdient dan het bruto grensbedrag (artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001) dan dient u met het volgende rekening te houden:

·         U hebt dan geen recht op volksverzekeringen zoals bijv. AOW (Algemene Ouderdomswet) en Wlz (Wet langdurige zorg)

·         U valt niet meer onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het is verstandig een zorgverzekering in het land van verblijf aan te gaan.

·         U bent wettelijk verplicht dit te melden bij Zorgzaam. Zorgzaam zal u vervolgens uitschrijven en u bent dan niet meer verzekerd bij Zorgzaam.

·         Meegeplaatste kinderen blijven, zolang zij niet werken, verzekerd bij Zorgzaam.