Een ogenblik...

Veteranenzorg

Home > Vergoedingen > Zorgverlener > Veteranenzorg

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) is een ketenzorgorganisatie van militaire en civiele zorgorganisaties. Bij het LZV kunnen Nederlandse veteranen en dienstslachtoffers na dienstverlating terecht voor psychosociale, psychische en lichamelijke klachten. Het LZV is er ook voor partners en gezinnen van veteranen. De bij het LZV aangesloten instellingen kunnen in principe alle mogelijke zorg bieden: van advies en kortdurende hulp tot (hoog-)gespecialiseerde behandelingen. De zorgvraag moet dan wel samenhangen met in en door de militaire dienst opgelopen aandoeningen. Meer informatie vindt u op:Natuurlijk kunt u ook altijd naar uw huisarts met uw zorgvraag. Alle bij het LZV aangesloten instellingen voor gespecialiseerde GGZ zijn gecontracteerd en opgenomen in de basisverzekering:
Nulde lijn (laagdrempelige begeleiding)

Eerste lijn (Aanmelding, informatie en begeleiding)

Tweede lijn (Gespecialiseerde GGZ)


Aanvullende zorg (Hooggespecialiseerde GGZ)


​Voor deze zorg is een verwijzing noodzakelijk van een huisarts, bedrijfsarts, medisch-specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.