Een ogenblik...

Zorgverlener

Home > Zorgverlener


Gecontracteerde Zorg
Met de Zorgzoeker (Vergelijk en Kies) kunt u voor een volledige vergoeding van de zorg terecht bij de voor Zorgzaam gecontracteerde zorgverleners. Met de  kunt u bekijken welke zorgaanverleners zijn aangesloten.
 

Zoek Zorgverlener

Inkoop van zorg
De zorg in Nederland is goed, maar er zijn verschillen tussen zorgverleners. Omdat we willen dat u goede zorg krijgt, maakt de zorgverzekeraar elk jaar met de zorgverleners afspraken. Bijvoorbeeld over hoe snel u een behandeling kunt krijgen en wat een behandeling kost. Deze afspraken worden in een contract vastgelegd.

Voorbeeld: afspraak prijs
Eenzelfde behandeling is soms in het een ziekenhuis duurder dan in het andere ziekenhuis. Daardoor kunt u te maken krijgen met hogere rekeningen. Omdat  veel behandelingen onder het eigen risico vallen zijn prijsafspraken met ziekenhuizen belangrijk. Zo blijft de zorg betaalbaar.

Voorbeeld: afspraken zorg
Het kan zijn dat een ziekenhuis niet voldoet aan de normen van de beroepsgroep of van patientenorganisaties, bijvoorbeeld omdat het ziekenhuis te weinig ervaring heeft met een bepaalde behandeling. Voor deze behandeling is dan geen contract afgesloten.

Normen van beroepsgroepen
Bij het sluiten van een contract wordt gekeken naar de normen van beroepsgroepen. Een beroepsgroep is bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Beroepsgroepen bepalen voor verschillende behandelingen normen voor samenwerking, prijzen, kwaliteit en service.

Aantal operaties
Een voorbeeld van zo’n norm is het aantal operaties dat een ziekenhuis per jaar uitvoert. Vaker een operatie uitvoeren betekent meer ervaring en een grotere kans dat de operatie slaagt.

Vind een goede zorgverlener
Wilt u weten bij welke zorgverlener u op basis van uw zorgverzekering terechtkunt? Kijk dan op de zorgzoeker (Vergelijk en Kies) welke zorgverlener zijn gecontracteerd voor welke zorg. Hebt u met spoed zorg nodig? Dan kunt u gewoon terecht bij de dichtstbijzijnde zorgverlener.

Kwaliteit
Voor een aantal ziekenhuisbehandelingen zijn alleen ziekenhuizen gecontracteerd, die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Het gaat om operaties voor de volgende aandoeningen:

  • borstkanker
  • endeldarmkanker
  • blaaskanker
  • gemetastaseerd melanoom
  • slokdarmkanker
  • heupvervanging
  • morbide obesitas
  • staar

Voor spoedoperaties en de voor- en nabehandeling van operaties kunt u gewoon terecht bij alle zorgverleners.

Kiest u voor een ziekenhuis waar Zorgzaam een contract mee heeft? Dan krijgt u een volledige vergoeding met uitzondering van het eigen risico en/of de eigen bijdragen.

Niet gecontracteerde zorgverleners
Gaat u liever naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben klik dan hier voor meer informatie.

Komt u er niet uit of hebt u vragen? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

Meer over zorgverleners:
Zorgbemiddeling
Zorgverleners in het buitenland
ZorgkaartNederland