Een ogenblik...

Wijzigingen Wlz en pgb’s

Home > Vergoedingen > Wijzigingen wlz en pgbs

De langdurige zorg is veranderd. Hierdoor krijgt u mogelijk minder te maken met het zorgkantoor en meer met uw zorgverzekeraar of gemeente.

Waarom verandert de langdurige zorg?
Steeds meer mensen doen een beroep op zorg. Dat komt doordat er meer ouderen zijn en mensen ook steeds ouder worden. Er zijn veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te houden.

Hoe is langdurige zorg nu geregeld?
Langdurige zorg was voorheen geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het gaat hier om zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ. De zorgkantoren van Zorgzaam/Univé doen dit voor ongeveer een kwart van Nederland.

Deze langdurige zorg wordt voortaan geregeld door de zorgverzekeraars:

Dit verandert er nog meer in de langdurige zorg 
Gemeenten worden verantwoordelijk voor ondersteuning
Elke gemeente bepaalt zelf hoe ze ondersteuning voor de burgers regelt. Dit gaat om ondersteuning waardoor u langer thuis kunt blijven wonen, dus niet om medische zorg. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagopvang. Lees hier meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vanaf 2015 een nieuwe wet voor langdurige zorg: Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz omvat zorg die voorheen onder de AWBZ viel. Het gaat om zorg voor kwetsbare en gehandicapte mensen die meestal 24 uur per dag toezicht en zorg nodig hebben. De zorgkantoren blijven verantwoordelijk voor deze zorg, dit verandert dus niet. Lees meer over zorg regelen via de Wlz.

De gemeente gaat de Jeugdwet uitvoeren
Uw gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle zorg aan kinderen tot 18 jaar met opgroei- en opvoedproblemen. Lees meer op www.voordejeugddag.nl.

Vragen over het regelen van uw Wlz-aanvraag?
De Zorgzaam Zorgadviseur helpt u graag op weg naar de juiste instantie of voorziening. Bel 088 - 131 16 17 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.