Een ogenblik...

Vergoeding wlz

Home > Vergoedingen > Vergoeding wlz

Een vergoeding voor de kosten van langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt hoge medische kosten die niet binnen de zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld bij langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Tot 2015 verliep deze zorg via de AWBZ. U regelt deze zorg in drie stappen.

Vergoeding 2021

Welke zorg wordt bijvoorbeeld vergoed vanuit de Wlz?
- Verblijf in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis
- Langdurend verblijf in een GGZ-instelling (langer dan 3 jaar)
- Zorg thuis met een volledig zorgpakket


Hoe kan ik gebruikmaken van de Wlz?

Stap 1: controleer of u zorg vanuit de Wlz krijgt
Controleer eerst of de zorg die u nodig hebt, valt onder de Wlz. Valt de zorg onder de Wlz? Vraag dan een Wlz-indicatie aan.
Controleer of u recht hebt op Wlz

Stap 2: vraag een Wlz-indicatie aan
U vraagt de indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op Wlz-zorg en hoeveel. U geeft in uw aanvraag ook aan hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

- Zorg in natura: Kiest u voor zorg in natura, dan ontvangt u zelf geen nota's. De nota's gaan namelijk direct naar VGZ. U bent voor Wlz-zorg een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.
- Zorg via het persoonsgebonden budget (pgb): U ontvangt een budget waarmee u zelf uw zorgaabieder(s) betaalt. U bent verplicht een administratie bij te houden van uw zorguitgaven. Hebt u meer geld ontvangen dan u nodig had? Dan betaalt u het bedrag dat u over hebt terug. Voor het pgb geldt een eigen bijdrage, deze wordt vooraf van het budget afgehaald. Het pgb is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Vraag een Wlz-indicatie aan

Stap 3: vind uw zorgkantoor voor Wlz
Hebt u recht op Wlz, schakel dan een zorgkantoor in. Het zorgkantoor in uw regio koopt voor u zorg in, informeert u daarover en helpt u verder als u vragen hebt.

Vind uw zorgkantoor

Vragen over het regelen van uw Wlz-aanvraag?
De Zorgzaam Zorgadviseur helpt u graag op weg naar de juiste instantie of voorziening.

Bel 088 - 131 16 17
Werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur