Een ogenblik...

Wijzigingen 2020

Home > Vergoedingen > Recente wijzigingen

Wijzigingen Zorgverzekering 2020


Tijdens Prinsjesdag worden het eigen risico en wijzigingen in de basisverzekering bekend gemaakt. Hieronder vind u de grootste wijzigingen.

Eigen risico 2020

Het verplicht eigen risico bedraagt in 2020 € 385,-.
Dit betekent dat u voor de meeste zorg uit uw basisverzekering de eerste € 385,- zelf betaalt.

U betaalt onder andere géén eigen risico voor:

  • Behandelingen door uw huisarts
  • Zorg uit uw aanvullende verzekering
  • Preferente geneesmiddelen
     

Klik hier voor meer informatie over het eigen risico.

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Verwacht u in 2020 uw verplicht eigen risico volledig te gebruiken? Dan kunt u de regeling gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen. U betaalt uw verplicht eigen risico dan in 10 termijnen. Klik hier voor meer informatie over het eigen risico gespreid betalen.

Wijziging vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen

Indien een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, dan kan een apotheekbereiding wél worden vergoed. Zo houden patiënten toch toegang tot het geneesmiddel.

Logeervergoeding

Patiënten die voor een behandeling langdurig over een grotere afstand heen en weer reizen en daarvoor een vergoeding voor de vervoerskosten ontvangen, kunnen vanaf 2020 kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.

Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten bieden wordt vanaf komend jaar onderdeel van het basispakket.

Lagere collectiviteitskorting

De overheid heeft bepaald dat vanaf 2020 een zorgverzekeraar maximaal 5% korting mag geven op een collectieve zorgverzekering. Stichting Zorgzaam heeft zo'n collectieve zorgverzekering.