Een ogenblik...

Psychologische zorg

Home > Vergoedingen > Psychologische zorg

Psychologische zorg / Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar

Vergoeding 2021
  • Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (bij opname na toestemming)
     
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 

Psychologische en psychiatrische zorg
Vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) door een psycholoog of psychiater. Bijvoorbeeld: EMDR en behandeling van ADHD, angststoornis, paniekklachten, burn-out, depressie en slaapproblemen.
• Vanaf 18 jaar vergoeding uit de basisverzekering.
• Tot 18 jaar geen vergoeding. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.

Voor lichte klachten naar de huisarts of praktijkondersteuner
Heeft u lichte psychische klachten zoals een angststoornis? Dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Ergere klachten? Dan doorverwijzing
Houdt u klachten of worden deze erger? Dan verwijst uw arts u door naar generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Welke behandelingen?
U krijgt de behandelingen vergoed uit de Lijst Therapieën GGZ. Of vraag aan uw behandelaar of de behandeling vergoed wordt.

Nieuwe verwijzing als u 18 wordt
Kreeg u GGZ op basis van de Jeugdwet? En bent u 18 jaar geworden? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig.

​Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.