Een ogenblik...

Prenatale screening

Home > Vergoedingen > Prenatale screening

U bent zwanger en wilt een onderzoek laten uitvoeren naar aangeboren afwijkingen? Dan ontvangt u vanuit de basis- en/of aanvullende verzekeringen van Zorgzaam een vergoeding.

Vergoeding 2021

Prenatale screening

Counseling prenataal onderzoek en structureel echoscopisch onderzoek in het 2e trimester van de zwangerschap
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Combinatietest, NIPT en invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) op medische indicatie
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Combinatietest (Nekplooimeting en bloedonderzoek) zonder medische indicatie
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5Volledig

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl