Een ogenblik...

Orthodontie

Home > Vergoedingen > Orthodontie

Orthodontie is een onderdeel uit de verzekeringsvoorwaarden voor MONDZORG.

Vergoeding 2021
Orthodontische zorg in bijzondere gevallen(1) (art. 4.17.1. algemene verzekeringsvoorwaarden)
VerzekeringVergoeding
BASISja(2) met eventuele eigen bijdrage(3)
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Orthodontie (gebitsregulatie) voor verzekerden tot 21 jaar(4) (art. 11.5. aanvullende verzekering)
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2Eenmalig 80% tot € 600
STER 3Eenmalig 80% tot € 1.200
STER 480% van de kosten
STER 5Volledig
Orthodontie in verband met chirurgische behandelingen(6) (art. 11.6. aanvullende verzekering)
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 490% van de kosten
STER 5Volledig
  1. Slechts onder de zorg begrepen in geval van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan tandheelkundige noodzakelijk is.
  2. Een verwijzing van tandarts, orthodontist of kaakchirurg en voorafgaande toestemming van de verzekeraar is noodzakelijk.
  3. Er kan een eigen bijdrage gerekend worden. Laat je vooraf informeren.
  4. Kaakorthopedische behandelingen dienen te worden verleend door een orthodontist of door een tandarts overeenkomstig de door de NZa goedgekeurde prestatiebeschrijvingen en tarieven.
  5. Dit bedrag geldt voor de totale duur van de verzekering.
  6. Na voorafgaande schriftelijke toestemming door de zorgverzekeraar.

Indien u kiest voor een aanbieder die niet door ons is gecontracteerd gelden maximale vergoedingen die u terug kunt vinden in de Lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders per 1 januari 2016.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam en de lijst maximale vergoeding voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.