Een ogenblik...

Mondzorg

Home > Vergoedingen > Mondzorg
Vergoeding 2021

Wat kost een behandeling?
Elke tandheelkundige behandeling heeft een code.  Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf de kosten weten? Vraag uw tandarts om de codes. Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel een behandelcode maximaal mag kosten. Bekijk de tandartstarieven en codes voor 2021

Bij Zorgzaam krijgt u vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen vergoedingen voor mondzorg. Hieronder vindt u deze vergoedingen terug. Indien u naar zorgverlener gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten kunt u de maximale vergoeding vinden in de 'Lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgverlener'. Voor orthodontie klik dan hier.
 

Tandheelkundige zorg en orthodontische zorg in bijzondere gevallen: tandheelkundige zorg (inclusief eventuele implantaten en techniekkosten) en orthodontische zorg bij specifieke indicaties (na toestemming*)
VerzekeringVergoeding
BASISJa, maar er kan een eigen bijdrage gelden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Kaakchirurgie vanaf 18 jaar door kaakchirurg met uitzondering van het aanbrengen van implantaten, behandeling van tandvlees en ongecompliceerde extracties
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Volledige onder- of bovenprothese door tandarts of tandprotheticus (vervanging na 5 jaar)
VerzekeringVergoeding
BASISJa, maar er geldt een eigen bijdrage
STER 1 
STER 2Vergoeding eigen bijdrage tot maximaal € 400 per 5 jaar
STER 3Vergoeding eigen bijdrage tot maximaal € 400 per 5 jaar
STER 4Volledige vergoeding van de eigen bijdrage
STER 5Volledige vergoeding van de eigen bijdrage
Gedeeltelijke gebitsprothese door een tandarts of een tandprotheticus
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 290% tot maximaal € 285
STER 390% tot maximaal € 285
STER 490%
STER 5Volledig
- Uitneembaar volledig kunstgebit (incl. techniekkosten): 
normale gebitsprothese op de ene kaak 
en een implantaat gedragen prothese op de andere kaak
​- Opvullen (rebasen) en repareren van uw volledig kunstgebit
VerzekeringVergoeding
BASIS Er geldt een eigen bijdrage van 17% of 10%
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Frameprothese door tandarts of  tandprotheticus
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 290% tot maximaal € 285
STER 390% tot maximaal € 285
STER 490%
STER 5Volledig
Reparatie gedeeltelijke (frame)protheses door tandarts of  tandprotheticus
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 290% tot maximaal € 285
STER 390% tot maximaal € 285
STER 490%
STER 5Volledig
Inlays, kroon- en brugwerk en solitaire implantologie
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 470% tot maximaal € 2.500 per kalenderjaar
STER 570% tot maximaal € 2.500 per kalenderjaar
Tandheelkundige zorg tot 18 jaar met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Kronen, bruggen en implantaten voor verzekerden tot 18 jaar (inclusief techniekkosten)*
VerzekeringVergoeding
BASISJa, als het ter vervanging is van een of meer blijvende snij-of hoektanden die niet zijn aangelegd of door een ongeval ontbreken
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Tandheelkundige zorg na ongeval (na toestemming*) 
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1maximaal € 10.000 per ongeval
STER 2maximaal € 10.000 per ongeval
STER 3maximaal € 10.000 per ongeval
STER 4maximaal € 10.000 per ongeval
STER 5maximaal € 10.000 per ongeval
Overige tandheelkundige hulp waaronder de periodieke preventieve controle
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 275% tot maximaal € 225 inclusief techniekkosten per kalenderjaar
STER 375% tot maximaal € 500 inclusief techniekkosten per kalenderjaar
STER 480%
STER 590%

De kosten voor gebitsreiniging worden tot maximaal 60 minuten per kalenderjaar vergoed.
*Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden en lijst maximale vergoedingen van Zorgzaam voor de volledige voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.