Een ogenblik...

Kraamzorg

Home > Vergoedingen > Kraamzorg

Kraamzorg
Zwanger? Gefeliciteerd! Regel nu eenvoudig uw kraamzorg. Kraamzorg is de zorg die nodig is om moeder en pasgeboren kind een goede start te geven. De kraamverzorgende ondersteunt de verzorging van moeder en kind, zorgt voor goede hygiëne en een aantal huishoudelijke taken en geeft instructies, advies en voorlichting. U krijgt kraamzorg meestal in de eerste dagen na de bevalling van een kraamzorgbureau dat bij Univé Kraamzorg is aangesloten.

Aanmelden voor kraamzorg
Als u zwanger bent, kunt u niet vroeg genoeg uw kraamzorg aanvragen. Bij voorkeur doet u dat rond de 12e week van uw zwangerschap, maar in ieder geval niet later dan de vijfde maand. Hoe kunt u dit doen? U kunt in de Zorgzoeker gemakkelijk een kraamzorgorganisatie vinden. De organisaties in de zorgzoeker hebben een contract met ons. Heeft u een kraamzorgorganisatie gevonden? Dan kunt u hiermee contact opnemen en de aanvraag regelen. De kraamzorgorganisatie regelt alles verder, en stuurt de rekening naar ons toe. Check uw vergoeding en eigen bijdrage op vergoedingenpagina’s kraamzorg. 

Heeft u nog vragen? Op werkdagen kunt u ook telefonisch bij Univé Kraamzorg terecht: 0800 899 8099 (gratis; voor spoedeisende zorg kunt u ook buiten kantooruren bellen).

Een alternatief: kraamzorg zelf inkopen
Wilt u liever kraamzorg zelf inkopen? Dan ontvangt u een beperkte vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Dient u uw nota bij Univé in, stuurt u dan ook een kopie van het indicatieformulier volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg op. Koopt u zelf zorg in bij een zelfstandige kraamverzorgende of verpleegkundige, dan dient u daarnaast een kopie van haar of zijn diploma toe te voegen.

Eigen bijdrage soms vergoed
i
edereen krijgt kraamzorg op maat volgens het landelijk indicatieprotocol. Dat bepaalt op hoeveel uur u recht heeft en verdeeld over hoeveel dagen. Voor moeder en kind gezamenlijk betaalt u een wettelijke eigen bijdrage:

€ 4,60 per uur bij kraamzorg thuis, in een kraamhotel of geboortecentrum waar kraamzorg wordt geleverd of
€ 35,- per dag bij kraamzorg in het ziekenhuis zonder medische noodzaak.
Bij kraamzorg in het ziekenhuis met medische noodzaak betaalt u geen eigen bijdrage.

U vindt hier alle vergoedingen voor kraamzorg op een rijtje.

Wel of niet onder eigen risico

Iedere zorgverzekerde van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Naast dit verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De kosten voor vb. verloskundige hulp door een verloskundige, een poliklinische bevalling bijgestaan door een gynaecoloog en kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico. Maar het eigen risico geldt wel voor bijvoorbeeld geneesmiddelen, bloedonderzoek, vlokkentest en ziekenvervoer.

Kraampakket aanvragen

Voor het aanvragen van een kraampakket kunt u contact opnemen met Natalis. Deze organisatie kan bepalen of u recht heeft op het kraampakket op grond van uw zorgverzekering.  

Uw pasgeboren kind(eren) bijschrijven op uw zorgpolis

Is de geboorte van uw pasgeboren kind(eren) achter de rug? Dan kunt u de gegevens eenvoudig telefonisch doorgeven via onze Helpdesk: 072 527 7677.

Bevalt u thuis of in een door Zorgzaam gecontracteerd geboortecentrum of ziekenhuis? Dan gelden in 2021 de volgende vergoedingen:

Vergoeding 2021
Thuis of in een (door ons gecontracteerd) geboortecentrum
VerzekeringVergoeding
BASISJa, ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van € 4,60 per uur)
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4Vergoeding van eigen bijdrage of vaste vergoeding van € 1.180 per bevalling*
STER 5Vergoeding van eigen bijdrage of vaste vergoeding van € 1.180 per bevalling*

 * U dient de volgende documenten naar ons op te sturen:
- Een geboortekaartje
- Een kopie van het diploma van de kraamverzorgende/verpleegkundige (bij het zelf inkopen van zorg)
- Een bewijs van hoeveel dagen opname er in het ziekenhuis is geweest. Bent u niet opgenomen in het ziekenhuis? Stuur dan een verklaring van een arts/verloskundige mee waarin staat dat er geen ziekenhuisopname is geweest. De vaste vergoeding van €1180,- wordt verminderd met een bedrag van € 147,50 per dag die de moeder en het kind in het ziekenhuis verblijven.

In een ziekenhuis bij een bevalling met medische noodzaak
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Uitgestelde kraamzorg/kraamzorg na adoptie
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2Maximaal 12 uur
STER 3Maximaal 12 uur
STER 4Maximaal 12 uur
STER 5Maximaal 12 uur
Kraampakket geleverd door Univé Kraamzorg
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2 
STER 3Ja
STER 4Ja
STER 5Ja

Voor het aanvragen van het kraampakket kunt u  contact opnemen met Natalis. 

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden via Formulieren en documenten.