Een ogenblik...

Fysiotherapie of ergotherapie bij Parkinson

Home > Vergoedingen > Fysiotherapie of ergotherapie bij Parkinson
Vergoeding 2021

ParkinsonNet: verzekerd van goede zorg

Hebt u Parkinson en hebt u fysiotherapie of ergotherapie nodig? Dan kunt u terecht bij gespecialiseerde zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. U bent dan verzekerd van goede zorg. Deze zorgaanbieders zijn namelijk specifiek opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan mensen met de ziekte Parkinson. Deze zorgaanbieders zijn aangesloten bij een landelijk netwerk waardoor:

  • u aan huis of dichtbij huis een optimale behandeling krijgt
  • er samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de aangesloten zorgaanbieders, waaronder uw Parkinson-verpleegkundige en neuroloog. Hierdoor is de zorg beter op elkaar afgestemd.


U vindt de bij ParkinsonNet aangesloten zorgaanbieders in de Zorgkiezer.

Hebt u vragen over de zorgverzekering van Zorgzaam, vergoedingen of declareren? Wij helpen u graag.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.