Een ogenblik...

Fysiotherapie en oefentherapie

Home > Vergoedingen > Fysiotherapie en oefentherapie
Vergoeding 2020
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck voor verzekerden vanaf 18 jaar
VerzekeringVergoeding
BASISJa, chronische aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering vanaf de 21e behandeling (na toestemming*)
STER 1Maximaal 3 behandelingen per kalenderjaar
STER 2Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
STER 3Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar**
STER 4Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**
STER 5Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**

* Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.
** Manuele therapie krijgt de verzekerde per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het van toepassing zijnde maximum aantal behandelingen per kalenderjaar.

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
VerzekeringVergoeding
BASISDe eerste 9 behandelingen
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Gesuperviseerde oefentherapie (looptraining) bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine
VerzekeringVergoeding
BASIS37 behandelingen verspreid over 12 maanden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Oefentherapie onder toezicht van een oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht
VerzekeringVergoeding
BASIS12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Oefentherapie bij COPD vanaf Gold klasse II en hoger.
Verzekering

Vergoeding
Hoeveel behandeling u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en  hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens Gold groep A, B, C of D).

BASIS

1e 12 maanden
groep A: max. 5 behandelingen
groep B: max. 27 behandelingen
groep C: max. 70 behandelingen
groep D: max. 70 behandelingen

na 12 maanden (periode van 12 maanden)
groep A: 0 behandelingen
groep B: max. 3 behandelingen
groep C: max. 52 behandelingen
groep D: max. 52 behandelingen

STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck voor verzekerden tot 18 jaar
VerzekeringVergoeding
BASIS

Maximaal 18 behandelingen per aandoening per kalenderjaar
Vanaf de 21e behandeling bij chronische aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering (na toestemming*)

STER 1Maximaal 3 behandelingen per kalenderjaar
STER 2Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
STER 3Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar**
STER 4Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**
STER 5Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**

* Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.
** Manuele therapie krijgt de verzekerde per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het van toepassing zijnde maximum aantal behandelingen per kalenderjaar.

 Bekijk informatie over vergoeding van zorgverleners zonder contract.

Vergoeding 2021
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck voor verzekerden vanaf 18 jaar
VerzekeringVergoeding
BASISJa, chronische aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering vanaf de 21e behandeling (na toestemming*)
STER 1Maximaal 3 behandelingen per kalenderjaar
STER 2Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
STER 3Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar**
STER 4Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**
STER 5Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**

* Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.
** Manuele therapie krijgt de verzekerde per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het van toepassing zijnde maximum aantal behandelingen per kalenderjaar.

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
VerzekeringVergoeding
BASISDe eerste 9 behandelingen
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Gesuperviseerde oefentherapie (looptraining) bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine
VerzekeringVergoeding
BASIS37 behandelingen verspreid over 12 maanden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Oefentherapie onder toezicht van een oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht
VerzekeringVergoeding
BASIS12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Oefentherapie bij COPD vanaf Gold klasse II en hoger.
Verzekering

Vergoeding
Hoeveel behandeling u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en  hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens Gold groep A, B1, B2, C of D).

BASIS

1e 12 maanden
groep A: max. 5 behandelingen
groep B1: max. 27 behandelingen
groep B2, C en D: 
max. 70 behandelingen

 

na 12 maanden (periode van 12 maanden)
groep A: 0 behandelingen
groep B1: max. 3 behandelingen
groep B2, C en D: 
max. 52 behandelingen

STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck voor verzekerden tot 18 jaar
VerzekeringVergoeding
BASIS

Maximaal 18 behandelingen per aandoening per kalenderjaar
Vanaf de 21e behandeling bij chronische aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering (na toestemming*)

STER 1Maximaal 3 behandelingen per kalenderjaar
STER 2Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
STER 3Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar**
STER 4Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**
STER 5Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**

Fysiotherapie en oefentherapie (alle leeftijden) na ernstige COVID-19***

VerzekeringVergoeding
BASIS

 

Eerste 6 maanden: 50 behandelingen. Tweede 6 maanden: 50 behandelingen.

STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5
 

* Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.
** Manuele therapie krijgt de verzekerde per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het van toepassing zijnde maximum aantal behandelingen per kalenderjaar.
*** De overheid heeft bepaald dat deze zorg vergoed wordt tot uiterlijk 1 augustus 2021. Om in aanmerking te komen voor zorg na ernstig COVID-19 gelden nadere voorwaarden. Meer informatie en voorwaarden vindt u op deze website.

 Bekijk informatie over vergoeding van zorgverleners zonder contract.