Een ogenblik...

Fysiotherapie en oefentherapie

Home > Vergoedingen > Fysiotherapie en oefentherapie

 

Fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck voor verzekerden vanaf 18 jaar
VerzekeringVergoeding
BASISJa, chronische aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering vanaf de 21e behandeling (na toestemming*)
STER 1Maximaal 3 behandelingen per kalenderjaar
STER 2Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
STER 3Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar**
STER 4Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**
STER 5Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**

* Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.
** Manuele therapie krijgt de verzekerde per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het van toepassing zijnde maximum aantal behandelingen per kalenderjaar.

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie
VerzekeringVergoeding
BASISDe eerste 9 behandelingen
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Gesuperviseerde oefentherapie (looptraining) bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine
VerzekeringVergoeding
BASIS37 behandelingen verspreid over 12 maanden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Oefentherapie onder toezicht van een oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht
VerzekeringVergoeding
BASIS12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Oefentherapie bij COPD vanaf Gold klasse II en hoger.
Verzekering

Vergoeding
Hoeveel behandeling u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en  hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens Gold groep A, B, C of D).

BASIS

1e 12 maanden
groep A: max. 5 behandelingen
groep B: max. 27 behandelingen
groep C: max. 70 behandelingen
groep D: max. 70 behandelingen

na 12 maanden (periode van 12 maanden)
groep A: 0 behandelingen
groep B: max. 3 behandelingen
groep C: max. 52 behandelingen
groep D: max. 52 behandelingen

STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck voor verzekerden tot 18 jaar
VerzekeringVergoeding
BASIS

Maximaal 18 behandelingen per aandoening per kalenderjaar
Vanaf de 21e behandeling bij chronische aandoeningen volgens bijlage 1 Besluit zorgverzekering (na toestemming*)

STER 1Maximaal 3 behandelingen per kalenderjaar
STER 2Maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar
STER 3Maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar**
STER 4Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**
STER 5Maximaal 30 behandelingen per kalenderjaar**

* Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming nodig van Univé. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.
** Manuele therapie krijgt de verzekerde per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het van toepassing zijnde maximum aantal behandelingen per kalenderjaar.

 Bekijk informatie over vergoeding van zorgverleners zonder contract.