Een ogenblik...

Dialyse

Home > Vergoedingen > Dialyse

Vergoeding thuisdialyse

Vergoeding 2021

Moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor dialyse? Dan is er voor u een alternatief: thuisdialyse. Dezelfde dialyse, maar u hoeft er de deur niet meer voor uit. Zo wordt het dialyseren, als een niertransplantatie niet mogelijk is, hopelijk iets draaglijker.
Er zijn in Nederland verschillende dialysecentra die u hierbij kunnen begeleiden. Dialyseert u nu nog in een ziekenhuis of dialysecentrum? Informeer dan eens bij uw internist of nefroloog of thuisdialyse voor u mogelijk is.

Aanvragen van thuisdialyse

Uw nefroloog of internist bekijkt met u of het mogelijk is om thuis te dialyseren. Vul samen het Aanvraagformulier Thuisdialyse in.
Zodra Zorgzaam uw formulier met handtekening hebben ontvangen, kunnen de relevante zaken geregeld worden. U ontvangt hierover van ons een brief.

Uw vergoeding voor extra kosten

Gaat u thuis dialyseren? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de extra kosten die u maakt omdat u thuis gaat dialyseren. Bijvoorbeeld stroomkosten. Uw vergoeding hangt af van het soort dialyse dat u nodig heeft: 

Tegemoetkoming kostenVergoeding per week
Hemodialyse 1- 3/w € 45,86
Hemodialyse 4- 5/w € 73,53
Hemodialyse 6- 7/w   € 96,09
Hemodialyse om de dag € 59,70
CAPD € 28,72
CCPD/APD € 40,38

De tegemoetkomingskosten worden rond de 27e van elke maand op het bij ons bekende rekeningnummer aan u overgemaakt.


Vergoeding voor aansluitkosten en woningaanpassingen

  • CAPD

Bij deze vorm van thuisdialyse worden geen aansluitkosten gemaakt.

  • CCPD/APD

U heeft een afvoer en een geaard stopcontact/aardlekschakelaar nodig. Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw pd-apparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor.

  • Hemodialyse

Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw dialyseapparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor.

Vergoeding voor een wastafel

Gaat u op de tweede verdieping dialyseren? En heeft u niet de mogelijkheid om uw handen te wassen? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal € 250 voor:

  • Wastafel met mengkraan
  • Materialen die nodig zijn om de wastafel aan te sluiten
  • Arbeidsloon van degene die uw wastafel aansluit als:

          - De aansluiting zo eenvoudig mogelijk is uitgevoerd
         - Het arbeidsloon duidelijk gespecificeerd is op de nota

Woningaanpassing bij hemodialyse

Krijgt u thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig, naast het aansluiten van uw apparatuur. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen als u:

  • Ons 2 offertes opstuurt van 2 verschillende erkende aannemersbedrijven
  • Gaat dialyseren in de ruimte van uw huis waar de minste aanpassingen noodzakelijk zijn
  • Kiest voor een ruimte die voor u goed bereikbaar is (liever niet op zolder)

Het kan zijn dat wij bij u langskomen om een juiste beoordeling te maken.

Stuur de originele nota’s naar ons op

U kunt de nota’s voor de aansluitkosten meesturen met het Aanvraagformulier Thuisdialyse.

Laat het ons weten als u stopt met thuisdialyse

Dialyseert u niet meer thuis? Dan hebt u geen recht meer op de maandelijkse extra vergoedingen. U kunt dit aan ons doorgeven door de Verklaring stoppen thuisdialyse naar ons op te sturen.

Stuur dit formulier zo snel mogelijk op, zodat u achteraf niets aan ons hoeft terug te betalen.