Een ogenblik...

Cogmed

Home > Vergoedingen > Cogmed

Vergoeding COGMED

Cogmed valt onder psychologische zorg en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van Zorgzaam. Het Cogmed trainingsprogramma helpt kinderen bij ontwikkelingsstoornissen als problemen met leren, concentreren of geheugenproblemen door ADHD of ADD.

Cogmed - Voor kinderen tot 18 jaar bij ADHD of ADD door gecontracteerd zorgaanbieder

VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4Maximaal € 400 per kalenderjaar
STER 5Maximaal € 400 per kalenderjaar

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.