Een ogenblik...

Buitenland

Home > Vergoedingen > Buitenland

U bent in of gaat naar het buitenland. Bekijk hieronder welke zorg in het buitenland door Zorgzaam wordt vergoed. Bekijk in de Zorgkiezer de lijst 'gecontracteerde zorg buitenland' bij welke zorgaanbieders u terecht kunt.

Vergoeding 2021
Malariapillen/preventieve inentingen in verband met een reis naar het buitenland

 De preventieve inentingen dienen te worden verricht door een arts of huisarts, die een LCR-accreditatie en gele koorts registratie heeft. Voor adressen kunt u de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl) raadplegen. Malariapillen dienen te worden geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1Volledig
STER 2Volledig
STER 3Volledig
STER 4Volledig
STER 5Volledig
Medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit het buitenland en repatriëring* bij onvoorziene zorg door Zorgzaam Alarmcentrale
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1Volledig
STER 2Volledig
STER 3Volledig
STER 4Volledig
STER 5Volledig
Zorg tijdens plaatsing of vestiging buiten Nederland (na toestemming**)
VerzekeringVergoeding
BASISJa, op basis van Nederlandse tarieven
STER 1200% van maximaal Nederlands geldend tarief
STER 2200% van maximaal Nederlands geldend tarief
STER 3200% van maximaal Nederlands geldend tarief
STER 4200% van maximaal Nederlands geldend tarief
STER 5200% van maximaal Nederlands geldend tarief
Tijdelijk verblijf in een ander land: Spoedeisende hulp

Onder tijdelijk verblijf wordt onder andere vakantie verstaan.

VerzekeringVergoeding
BASISJa, tot maximaal het tarief dat in Nederland redelijk is (marktconform tarief).
STER 1Volledig
STER 2Volledig
STER 3Volledig
STER 4Volledig
STER 5Volledig
Tijdelijk verblijf in een ander land: Niet spoedeisende zorg (na toestemming**)

Onder tijdelijk verblijf wordt onder andere vakantie verstaan.

VerzekeringVergoeding
BASISJa, tot maximaal het tarief dat wij in Nederland zouden vergoeden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen zorgaanbieder en of deze een contract met ons heeft.
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 

* repatriëring uitsluitend bij medische indicatie
** In een aantal gevallen hebt u voor deze zorg voorafgaande toestemming nodig van Univé.

Met een EHIC kunt u medisch noodzakelijke zorg krijgen als u in uw vakantie ziek wordt. Dat geldt alleen in een ander EU-land of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. De EHIC staat op de achterzijde van uw zorgverzekeringspas. Voor meer informatie over de EHIC kijk dan op:
- EHIC van het CAK (European Health Insurance Card)

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten. Bent u geplaatst en/of bent u als gezin met toestemming woonachtig in het buitenland raadpleeg dan plaatsing in het buitenland.

Indien u tijdelijk naar het buitenland gaat en daar verpleging en verzorging nodig hebt dient u vooraf toestemming aan te vragen met het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland te vinden op Formulieren en documenten. Meer over verpleging en verzorging vindt u via zorgadvies.