Een ogenblik...

Bevalling

Home > Vergoedingen > Bevalling

Vergoeding bevalling

Verloskundige zorgt valt onder de basisverzekering. Bevalt u in het ziekenhuis zonder medische noodzaak? Dan krijgt u niet altijd alles vergoed. Uit de aanvullende verzekering kunt de de overige kosten vergoed krijgen.

Vergoeding 2021
Bevalling met medische noodzaak in een ziekenhuis of geboortecentrum
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Bevalling zonder medische noodzaak in een geboortecentrum of - Bevalling en kraamzorg zonder medische noodzaak in een ziekenhuis
VerzekeringVergoeding
BASIS

€ 225 per dag voor moeder en kind samen (€ 262 min € 37 voor de eigen bijdrage kraamzorg)

Voor een bevalling zonder medische noodzaak in een geboortecentrum of ziekenhuis als onderdeel van integrale geboortezorg (door een door de zorgverzekeraar gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie) betaalt u een maximale eigen bijdrage voor moeder en kind samen van € 387,56.

STER 1Volledig
STER 2Volledig
STER 3Volledig
STER 4Volledig
STER 5Volledig
Bevalling thuis
VerzekeringVergoeding
BASISJa
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4 
STER 5 
Cursussen
VerzekeringVergoeding
BASIS 
STER 1 
STER 2 
STER 3 
STER 4Maximaal € 75 per bevalling
STER 5Maximaal € 75 per bevalling
Combinatietest en NIPT zonder medische indicatie

Als u geen medische indicatie hebt, krijgt u de combinatietest en NIPT niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de combinatietest betaalt u dan € 176,96.

Sinds 1 april 2017 kan iedere zwangere die dat wil ook meteen kiezen voor de NIPT. De test wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl.

Ondergaat u op eigen kosten een van beide tests? En blijkt hieruit toch dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten van invasieve diagnostiek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, wel vergoed.

Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van Zorgzaam voor de voorwaarden en aanspraken van deze vergoedingen op Formulieren en documenten.