Vergoedingen


Vergoedingen

Vergoedingen zorgverzekering Zorgzaam

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van de vergoedingen die u in 2017 bij Zorgzaam ontvangt. Bekijk hier de wijzigingen in 2017
In 2017 hebt u een verplicht eigen risico van € 385. Dit houdt in dat u de eerste € 385 zelf betaalt voor zorg uit uw basisverzekering. Bekijk eigen risico en eigen bijdrage voor de uitzonderingen op het eigen risico.
Wilt u het gehele vergoedingenoverzicht bekijken? Het vergoedingenoverzicht 2017 vindt u hier. Hier vindt u het vergoedingenoverzicht 2016 tot 31-12-2016.

A
Acnebehandeling
Alternatieve geneeskunde
Ambulancevervoer
Antroposofische geneeskunde
Anticonceptiemiddelen
Audiologische zorg

B
Besnijdenis 
Bevalling
Brillenglazen, -monturen, contactlenzen en contactlenzenvloeistof
Buitenland

C
Camouflagetherapie
Cogmed
Comfortverzekering

D
Dialyse
Dieetadvisering

E
Elektrische borstkolf
Elektrisch ontharen/laserontharing
Erfelijkheidsonderzoek
Ergotherapie

F
Fertiliteitsbevorderende behandelingen (IVF)
Flebologische behandelingen
Fysiotherapie en oefentherapie

G
Geneesmiddelen
Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg
Gezondheidstest (Leefstijl Check)

H
Herstellingsoord of zorghotel (verblijf)
Homeopatische en antroposofische geneesmiddelen
Hoortoestel
Hospicezorg
Hulpmiddelen
Huisarts
Huishoudelijke hulp

I
IVF

K
Ketenzorg
Kraamzorg

L
Lactatiekundig consult
Laserontharing
Leefstijl Check
Lidmaatschap patiëntenvereniging
Logopedie

M
Mantelzorgmakelaar
Medisch-specialistische zorg
Mondzorg
Mutssja en mammaprothesebenodigdheden

N
Neurofeedback

O
Oedeemtherapie door een huidtherapeut
Oefentherapie
Ooglaserbehandeling
Orthodontie
Orthoptische behandelingen

P
Parkinson
Pedicure voor reumapatiënten
Persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging
Plastische chirurgie
Plaswekker
Podotherapie
Prenatale screening
Psychologische zorg

R
Reiskosten bezoek ernstig zieke kinderen
Revalidatie
Ronald McDonaldhuis

S
Second opinion
Sport Medisch Adviescentrum
Sterilisatie
Steunzolen
Stoppen met roken programma

T
Tandheelkundige zorg
Transplantatie van weefsels en organen

V
Vaccinaties
Valpreventie
Verpleging en verzorging

Z
Ziekenhuisopname
Ziekenvervoer
Zittend ziekenvervoer bij beperkt aantal medische indicaties (na toestemming1)
Zintuiglijke gehandicaptenzorg
Zorgbemiddeling (wachtlijstbemiddeling)
Zorghotel

Meer over vergoedingen:
Zorgkostenfactuur
Recente wijzigingen
Zorgaanbieders
Bijzonderheden