Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Hoe betaal ik mijn premie?

De verschuldigde nominale premies worden in principe automatisch geïncasseerd via het salarissysteem van Defensie of via het uitkeringssysteem van het ABP en KPMG (WWPLUS). Als dit niet mogelijk is dan wordt de premie, volgens de verzekeringsvoorwaarden, geïnd via automatische incasso. Betaald u nog per acceptgiro neem dan contact op met de Helpdesk voor de automatische incasso. Ontvangt u een uitkering van het ABP en bedraagt uw premie meer dan € 600,- per maand? Dan ontvangt u een acceptgiro.

Hoe declareer ik mijn zorgkosten?

Declareren kan via Mijn Zorgzaam of via het declaratieformulier zorgkosten
Meer informatie over het declareren van uw zorgkosten vindt u op de declareren-pagina op onze website.

Hoe is de voetzorg geregeld voor diabeten die in een keten zitten of diabeteszorg van een zorggroep ontvangen?

Hebt u diabetes mellitus met een zorgprofiel 1? Dan hebt u in 2015 niet langer recht op vergoeding van voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. De huisarts kan u informeren welk zorgprofiel van toepassing is.

Wanneer moet ik mij aanmelden bij het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)?

Als u woonachtig bent in de EU-/EER- en verdragslanden en u bent:
• Een UKW/UGM-er, of gepensioneerde militair/burgerambtenaar;
• Een gezinslid, zonder eigen aanspraken, van een burgerambtenaar geplaatst in Nederland krijgt u het woonlandpakket. Voor het woonlandpakket dient u zich aan te melden bij het Zorginstituut Nederland.

Ik ben als militair/burger in dienst bij het ministerie van Defensie. Kunnen mijn gezinsleden meeverzekerd worden?

Actiefdienende militairen zijn verplicht verzekerd bij de SZVK. Burgermedewerkers en gezinsleden van militairen en burgermedewekers kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Bekijk meer informatie over onze collectieve zorgverzekering voor defensie en de verzekering voor defensie partners.

Ik word binnenkort 18 jaar. Wat verandert er voor mijn zorgverzekering?

Je bent nu via een van je ouders gratis verzekerd voor je ziektekosten. De maand nadat jij 18 jaar wordt, ga jij of gaan je ouders premie betalen voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Ook heb je vanaf dat moment een verplicht eigen risico voor de basisverzekering.

Verzekeringen
Vanaf 18 jaar is iedere Nederlander verplicht een basisverzekering af te sluiten. Zo ben je in één keer verzekerd voor de meest voorkomende zorg, zoals een huisartsbezoek, medicijnen of medisch specialistische zorg.
Daarnaast kun je een aanvullende verzekering afsluiten voor zorg die buiten de basisverzekering valt. De goedkoopste aanvullende verzekering bij Zorgzaam voor jongeren vanaf 18 jaar is ster 1. Ster 1 biedt werelddekking en is een instapverzekering voor jonge gezonde verzekerden.
 

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een wettelijk verplicht eigen risico. Uitgezonderd een bezoek aan de huisarts. Verwacht je weinig zorgkosten te maken? Dan kun je ook kiezen voor een vrijwilig eigen risico en dat levert dan een premiekorting op. Voor meer informatie over het eigen risico ga naar eigen risico en eigen bijdrage.


Zorgtoeslag
Als je een zorgverzekering hebt, kun je zorgtoeslag aanvragen. Dit is een bepaald bedrag per maand ter compensatie voor de kosten van de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen.
Kijk voor meer informatie op
de website van de Belastingdienst.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

Iedereen die een inkomen heeft is voor de basisverzekering ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Deze wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of de uitkering ingehouden. Deze bijdrage is in 2017 een percentage van 6,65% (2016 6,75%) van een maximaal inkomen € 53.697 (2016 € 52.763). De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht deze bijdrage volledig en automatisch te vergoeden. Over deze vergoeding is loonheffing verschuldigd. Voor gepensioneerden geldt dat de inkomensafhankelijke bijdrage in 2017 5,4% (2016 5,5%) van de AOW bedraagt en dat over het (aanvullende) pensioen 5,4% (2016 5,5%) is verschuldigd.

Valt tandheelkundige zorg onder mijn basisverzekering?

Tandheelkundige zorg valt deels onder de basisverzekering, maar hiervoor kan een eigen bijdrage gelden. Voor een compleet overzicht van de vergoedingen voor mondzorg kijkt u hier.

Hoe vraag ik pgb verpleging en verzorging aan?

U kunt het aanvraagformulier pgb hier downloaden. Vervolgens stuurt u het volledig ingevulde aanvraagformulier (bestaande uit drie delen) naar:

Zorgzaam
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Ik heb gespreid betalen eigen risico aangevraagd. Wanneer wordt het eerste termijn afgeschreven?

U betaalt de termijnbedragen voor gespreid betalen eigen risico maandelijks rond de 27e. De eerste betaling is rond 27 februari 2019. Betaalt u de premie per maand? Dan schrijven wij het termijnbedrag tegelijk met de premie af. Let op: maakt u gebruik van acceptgiro? Dan kan het zijn dat u deze na de 27e krijgt.

Zo werkt gespreid betalen verplicht eigen risico

U betaalt van februari tot en met november een bedrag van € 38,50 per verzekerde per maand. Ook als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt. Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Wat is er gewijzigd in de Zorgzaam Zorgverzekering?

De wijzigingen in de zorgverzekering van Zorgzaam vindt u bij Vergoedingen - Recente wijzigingen.

Ik ben pgb-houder bij Zorgzaam. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Er is een speciaal telefoonnummer aangemaakt voor de pgb-houders van Zorgzaam. U kunt ons bellen op het speciale telefoonnummer 088 – 131 16 77, wij helpen u graag.

Waar vind ik een model pgb factuur?

In het reglement pgb verpleging en verzorging wordt verwezen naar een Model pgb factuur.
Voor meer invormatie over pgb ga naar het persoonsgebonden budget

Voor diverse voorbeeld nota's klik hier

Ik ben nu bij SZVK verzekerd, maar mijn dienstverband als actiefdienend militair eindigt binnenkort. Hoe stap ik over op Zorgzaam?

Bij het beëindigen van het dienstverband als actief dienend militair bent u verplicht zich aan te melden voor de basisverzekering. Indien uw dienstverband eindigt omdat u met leeftijdsontslag gaat of om andere redenen (einde fase 1,2,  BBT of overtolligheid bij fase 3) de dienst gaat verlaten, wordt u automatisch overgezet naar Zorgzaam. Aanmelding is niet nodig. Wél kunt u kiezen voor een ander eigen risico.

Het totaal aan door mij te betalen kosten op het vergoedingenoverzicht is hoger dan het wettelijk verplicht eigen risico. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heeft u dan naast het verplicht eigen risico nog een extra vrijwillig eigen risico.
U hebt dan gekozen voor een extra vrijwillig eigen risico van €100,- €300,- of €500,- bovenop het verplicht eigen risico. De totale hoogte van het vrijwillig en het verplichte eigen risico worden in de beginstand weergegeven.

​Ik wil graag overstappen naar Zorgzaam. Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich aanmelden via de website van Zorgzaam. Alvorens uw aanvraag definitief te accepteren, zal zorgverzekeraar Univé u verzoeken een kopie bewijs toe te sturen, waaruit blijkt dat u een arbeidsrelatie met Defensie hebt gehad. Overstappen kan altijd per 1 Januari van het volgende jaar. Zorgzaam kan voor u de oude verzekering opzeggen.
Valt u lopende het jaar onder de Wlz (bijvoorbeeld einde dienstverband als militair of vestigen in Nederland) dan kunt u zich direct aanmelden bij Zorgzaam.

De omschrijving van de zorgsoort en zorgverlener op de zorgkostenfactuur vind ik onduidelijk. Kan dit niet meer gespecificeerd worden?

Het is wettelijk niet toegestaan om op een meer uitgebreide wijze informatie te verstrekken. Dit uit privacyoverwegingen.
Meer gespecificeerde gegevens geven onnodige medische informatie. Het is juist deze informatie die niet schriftelijk mag worden uitgewisseld. 

Via “Mijn Zorgzaam” is het mogelijk uw declaratiegegevens en uw financiële gegevens digitaal in te zien. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2016 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2016. En als u in 2017 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2017. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na bepaald aantal dagen dat door de NZa is bepaald. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

Voorbeeld 1

In november 2016 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2017 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2016 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2017.

Voorbeeld 2

In november 2016 onderging u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2017. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2016. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2017

Kan ik mijn medische kosten door een ongeval verhalen op de tegenpartij?

Hebt u een ongeluk gehad? Dan hebt u mogelijk schade geleden. Heel vervelend, zeker als het niet uw eigen schuld is. Zorgzaam probeert de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.  Kijk voor meer informatie op Medische kosten verhalen op de tegenpartij

Waarom staat er klasse 3 op mijn zorgpas?

De klasse die op uw zorgpas aangegeven staat, staat los van uw (aanvullende) verzekering bij Zorgzaam. De klasse heeft betrekking op de verpleegklasse bij Zorgzaam. Deze is geldig in het buitenland.