Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Welke geneesmiddelen worden er vergoed?

U hebt altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een preferent geneesmiddel wordt vergoed. Een niet-preferent geneesmiddel wordt alleen vergoed als de arts het gebruik van het preferente geneesmiddel medisch niet verantwoord vindt. In andere gevallen moet u de kosten van het niet preferente geneesmiddel geheel zelf betalen.

Zelfzorgmiddelen
Zelfzorgmiddelen zijn geneesmiddelen, die zonder recept verkrijgbaar zijn. U hebt alleen recht op een zestal zelfzorgmiddelen als u deze geneesmiddelen langer dan 6 maanden moet gebruiken. Het gaat om de volgende middelen: laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om de maag te legen en middelen tegen droge ogen. De eerste 15 dagen komen de kosten van het middel voor uw eigen rekening.

Heb ik een Europese zorgverzekeringskaart?

De Europese zorgverzekeringskaart, officieel de ‘European Healt Insurance Card’(EHIC), is persoonsgebonden. Sinds medio 2009 wordt deze pas automatisch verstrekt, tegelijkertijd met uw verzekeringspas. De EHIC pas staat namelijk op de achterkant. Voor spoedeisende zorg, moet de verzekerde altijd gebruik maken van de Univé Alarmservice via + 31 40 297 58 20. Het nummer dat vermeld staat op uw Zorgzaam pasje + 31 20 651 51 11 schakelt direct door naar het nieuwe alarmnummer. Deze alarmservice neemt de zorg van de verzekerde over en kan een vervangend formulier aan de buitenlandse zorgverlener (laten) verstrekken.

Waarom betaal ik terhandstellingskosten?

Wanneer u een geneesmiddel haalt bij de apotheek, betaalt u ook voor de dienstverlening. Het gaat dan om terhandstellingskosten of kosten voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten: deze kosten zijn bijvoorbeeld voor het controleren of u de juiste medicijnen krijgt en of het medicijn geschikt is voor u. Daarnaast waakt de apotheker ervoor dat u geen verkeerde combinatie van medicijnen gebruikt. U betaalt deze kosten elke keer dat u een medicijn haalt.

Kosten begeleidingsgesprek: als u een nieuw medicijn krijgt, dan vertelt de apotheker of apothekersassistent hoe u dit het beste kunt gebruiken. En waar u op moet letten als u het medicijn gebruikt. Dit is een begeleidingsgesprek. U betaalt deze kosten als u een nieuw medicijn krijgt. Of als het meer dan een jaar geleden is dat u het medicijn heeft gebruikt.

Welke ziekenhuizen in het buitenland zijn gecontracteerd bij Zorgzaam?

Een overzicht van de ziekenhuizen die in het buitenland die gecontracteerd zijn bij Zorgzaam vindt u via de Zorgzoeker.

Zit er verschil in premie en vergoedingen per doelgroep?

Nee, de premies en vergoedingen zijn voor veteranen, reservisten, ex-dientsplichtigen, burgermedewerkers, postactieven en gezinsleden gelijk.

In welke landen kan ik de EHIC gebruiken?

Op www.zorgwijzer.nl/faq/ehic vindt u de landen waar de pas geldig is. Wanneer u uw persoonsgebonden EHIC toont voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. Uw buitenlandse zorgaanbieder declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Wij laten u vervolgens weten welke kosten u eventueel zelf moet betalen.

Wie is mijn eerste aanspreekpunt in het buitenland?

Hebt u medische zorg nodig in het buitenland? Of moet u worden opgenomen in het ziekenhuis? Bel dan direct de Zorgzaam Alarmcentrale op +31 40 297 58 20 Wij kunnen u dan verder adviseren.

Hoe zijn de verzekeringsvoorwaarden in het buitenland?

Tijdens uw verblijf in een Europese lidstaat kunt u een vergoeding krijgen voor medische zorg. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de verzekerden van het betreffende land. Bent u bijvoorbeeld in Duitsland? Dan hebt u recht op dezelfde medische hulp als Duitse verzekerden.

Wordt EHIC geaccepteerd in privé-ziekenhuizen?

Privé-ziekenhuizen accepteren de EHIC niet. Dit betekent dat u meestal zelf de kosten moet voorschieten. U kunt dan achteraf de nota's bij ons declareren. Privé-ziekenhuizen vindt u vooral in Griekenland, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Italië.

Wat is de Geldigheidsduur van de EHIC?

De geldigheidsduur staat vermeld op uw EHIC, maar de pas is alleen geldig wanneer u ook bent verzekerd bij Zorgzaam. Gebruikt u de pas en bent u niet verzekerd bij Zorgzaam? Dan verhalen we achteraf de kosten op u.

Hoe betaal ik mijn zorgkosten in het buitenland?

Hebt u zorg nodig in het buitenland, maar heeft het geen spoed? U kunt de kosten bijvoorbeeld bij een bezoek aan een buitenlandse huisarts of apotheek het beste ter plekke betalen en achteraf bij ons declareren. Lees meer over zorg in het buitenland en de bekijk de vergoedingen.

Het bedrag dat ik ontvangen heb, is lager dan ik verwacht had. Hoe kan dat?

Wij verrekenen vergoedingen met bedragen die u ons nog verschuldigd bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ingehouden eigen risico, een eigen bijdrage of een premieachterstand. U krijgt een zorgkostenfactuur waarop u precies kunt zien hoe het bedrag dat u ontvangen hebt is opgebouwd. Hebt naar aanleiding daarvan nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe kan ik mijn pgb stopzetten?

Stuur ons een brief met:
• uw naam en uw burgerservicenummer (BSN)
• de datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
• de reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
• uw handtekening

Stuur uw brief (met postzegel) naar:
Zorgzaam
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Ik kan verpleging en verzorging krijgen van een thuiszorgorganisatie waarmee Zorgzaam een contract heeft. Kan ik deze organisatie uit het pgb betalen?

Als een gecontracteerde zorgaanbieder de volledige zorg kan leveren komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

Kan ik de pgb indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?

Nee, u hebt een indicatie nodig van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. 

Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?

De verpleegkundige stelt afhankelijk van uw situatie de looptijd van de indicatie vast af. De looptijd is maximaal 5 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

Let op: zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.

Kan ik een pgb aanvragen voor minder dan één jaar?

Nee, een pgb aanvragen kan alleen als de verpleging en verzorging voor langer dan één jaar nodig is. Er is een uitzondering voor pgb voor palliatief terminale zorg.

Kan ik een pgb aanvragen om op vakantie te gaan?

Nee, wanneer u zorg op vakantie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met een gecontracteerde thuiszorgorganisatie. Deze vindt u in de Zorgkiezer, zoek op 'verpleging en verzorging'

Waarom staat er klasse 3 op mijn zorgpas?

De klasse die op uw zorgpas aangegeven staat, staat los van uw (aanvullende) verzekering bij Zorgzaam. De klasse heeft betrekking op de verpleegklasse bij Zorgzaam. Deze is geldig in het buitenland.

Heb ik polisbedenktijd als ik een verzekering afsluit?

Zodra u een verzekering bij ons afsluit krijgt u uw polis zo spoedig mogelijk thuisgestuurd. Bent u daarover tevreden, dan houdt u de polis.
Zo niet, dan kunt u de polis binnen 14 dagen retour sturen. U bent dan niet verzekerd en wij brengen u niets in rekening.

Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgaanbieder?

Ja, u moet zelf met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld met een verpleegkundige of thuiszorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgaanbieder en u kunt de kosten bij ons declareren. Bekijk hier voorbeeldovereenkomsten van formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. De zorgovereenkomst bewaart u zelf voor uw eigen administratie.

Is het mogelijk om een ander contact op te laten nemen over mijn financiële en/of medische gegevens?

Vanwege de wet op de privacy mogen wij geen informatie verstrekken over een derde.
Indien u wilt dat iemand anders voor u contact op kan nemen met Zorgzaam kunt u gebruik maken van het machtigingsformulier naastenverstrekking te vinden op de pagina formulieren en documenten.

Ik ben verzekerd bij SZVK. Mijn militaire dienstverband eindigt binnenkort, maar ik wil niet overstappen op Zorgzaam. Wat moet ik doen?

U dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Zorgzaam. Stuur uw brief aan:

Team MvD
Postbus 25031
5600 RS  Eindhoven

Hoe vergoeden jullie mijn nota?

Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgaanbieder zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

  • We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.
  • Daarna kijken we naar uw zorgaanbieder. Heeft uw zorgaanbieder geen contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf.
  • Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.
  • Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open hebt staan.
  • Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft.

Hoe betaal ik mijn premie?

De verschuldigde nominale premies worden in principe automatisch geïncasseerd via het salarissysteem van Defensie of via het uitkeringssysteem van het ABP en KPMG (WWPLUS). Als dit niet mogelijk is dan wordt de premie, volgens de verzekeringsvoorwaarden, geïnd via automatische incasso. Betaald u nog per acceptgiro neem dan contact op met de Helpdesk voor de automatische incasso. Ontvangt u een uitkering van het ABP en bedraagt uw premie meer dan € 600,- per maand? Dan ontvangt u een acceptgiro.