Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Wat is de maximale vergoeding bij bijzondere tandheelkunde?
Wat is de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen?
Wat is de vergoeding voor tandheelkunde en orthodontie?
Hoe werkt het preferentiebeleid geneesmiddelen?

We geven alle fabrikanten de kans om met de laagste prijs “preferent” voor hun product te worden. Preferent betekent dat het middel wordt vergoed, “Niet preferent” wordt dus niet vergoed tenzij er medische redenen zijn waarom het preferente middel niet geschikt is. Om de fabrikanten van het medicijn met de laagste prijs afzetgarantie te bieden, worden voor een vastgestelde periode alleen die medicijnen door ons vergoed.

Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen risico als het preferente middel niet leverbaar is?

Indien de fabrikant aangeeft dat het geneesmiddel gedurende korte tijd niet leverbaar is, dan is dat er voldoende voorraad om die korte periode te overbruggen. Mogelijk zal de apotheek tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel afleveren. Het nadeel hiervan is dat dit geneesmiddel dan wel ten laste komt van uw eigen risico.

Wat houdt het preferentiebeleid geneesmiddelen in?

Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij het gebruik van geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde geneesmiddelen. De zorgverzekeraar kan hierbij geneesmiddelen aanwijzen die voor vergoeding in aanmerking komen. Voor een aantal geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof, wordt alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed.

Wat betekent het preferentiebeleid voor mij als gebruiker?

Als u een van de geneesmiddelen gebruikt die onderdeel zijn van het preferentiebeleid, kan het zijn dat u bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts een ander merk/ andere verpakking meekrijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen op geneesmiddelen van een andere fabrikant. U helpt zo mee de gezondheidszorg betaalbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

Met wie neem ik contact op bij ziekenhuisopname of het regelen van nota’s?

U kunt hiervoor contact opnemen met de contactpersoon buitenland. Bekijk hier wie de contactpersonen buitenland zijn.

Wanneer u woonachtig bent buiten een EU/EER land of verdragsland is er geen contactpersoon werkzaam. Dan is de verzekerde bij een klinische opname in een ziekenhuis verplicht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Zorgzaam Alarmcentrale, telefoonnummer: +31(0)402975820. De verzekerde heeft alleen aanspraak op vergoeding van de gedekte kosten als hij zich houdt aan de adviezen van de Zorgzaam Alarmcentrale. De Zorgzaam Alarmcentrale zal zorgdragen voor de afhandeling van declaraties.

Wanneer u om vakantie redenen in het buitenland verblijft neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de Zorgzaam Alarmcentrale via +31(0)402975820. Ook in dit geval heeft de verzekerde alleen aanspraak op vergoeding van de gedekte kosten als hij zich houdt aan de adviezen van de  Alarmcentrale. De Alarmcentrale zal zorgdragen voor de afhandeling van declaraties.

Met wie kan ik contact opnemen voor zorgadvies als ik in het buitenland zit?

Voor persoonlijk en deskundig advies met betrekking tot geneeskundige zorg in het buitenland voor militairen en hun gezinsleden die daar met toestemming van de Minister van defensie zijn geplaatst, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Zorgzaam.

Wat is de Europese zorgverzekeringskaart (EHIC)?

Gaat u even het land uit? Bijvoorbeeld op vakantie of op zakenreis? Dan is het goed voortaan de Europese zorgverzekeringskaart bij u te hebben. Handig voor het geval u in het buitenland medische zorg nodig hebt. En omdat de buitenlandse zorgverlener (bv. de arts of het ziekenhuis) de rekening dan rechtstreeks naar Univé stuurt, hoeft u ter plekke meestal niets contant te betalen. De kaart wordt automatisch verstrekt, tegelijkertijd met uw verzekeringspas. De EHIC pas staat namelijk op de achterkant. 

Ik ben een actiefdienende militair. Kan mijn partner zich verzekeren bij Zorgzaam?

Ja, uw partner en/of gezinsleden kunnen zich bij Zorgzaam verzekeren.

Bekijk meer informatie over onze zorgverzekering voor defensie partners.

Ik ben een burgerambtenaar bij het ministerie van Defensie. Kunnen mijn gezinsleden en ik gebruik maken van het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Bekijk meer informatie over onze collectieve zorgverzekering voor defensie en de verzekering voor partners.

Ik ben/was een actiefdienend militair of burgermedewerker. En heb een invaliditeitspensioen van het ABP en ben arbeidsongeschikt voor 80-100%. Kan ik deelnemen met Zorgzaam?

Ja, u kunt zich verzekeren bij Zorgzaam.

Ik woon in het buitenland. Hoe kan ik mij verzekeren bij Zorgzaam?

Als u in het buitenland woont, is de ZVW afhankelijk van uw woonland al dan niet op u van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie?
Hoe is de afhandeling van zorgkosten in het buitenland geregeld?

De afhandeling van zorgkosten in het buitenland verloopt automatisch via Univé en Defensie. U betaalt alleen de zorgkosten in het buitenland die vallen onder een eigen bijdrage of het eigen risico (geldt alleen voor gezinsleden vanaf 18 jaar).

Klopt het dat mijn gezin bij Zorgzaam alleen maar in aanmerking komt voor het Collectief Buitenland als ik als militair in Nederland geplaatst ben?

Voor gezinsleden van militairen geplaatst in NL en woonachtig net over de grens, zijn de gezinsleden eventueel aangewezen op de Univé Universeel Polis (Compleet of Aanvullend), voor zover zij uit eigen hoofde geen aanspraken hebben op de ZVW.
Als uw gezinsleden geen eigen inkomen hebben van een Nederlandse werkgever of omdat men ZZP'er is dan kan men niet langer ingeschreven staan bij Zorgzaam. Echter iedere situatie kan weer anders zijn. Raadzaam is het om contact op te nemen met de Univé Helpdesk (072 - 527 76 77) of het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) (www.zorginstituutnederland.nl)
Voor gezinsleden van burgerambtenaren geldt dat deze zich kunnen aanmelden voor het woonlandpakket. Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de militair niet onder de ZVW valt.

Ik heb in het verleden bij het ministerie van Defensie in actieve dienst geweest en ik ben vervolgens zelf uit dienst gegaan. Ik ontvang wel een pensioen van het ABP. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u kunt zich verzekeren bij Zorgzaam.

Waarom ontvang ik van Zorginstituut Nederland een aanmeldformulier als ik in het buitenland woonachtig ben?

Als u in het buitenland woont, is de ZVW afhankelijk van uw woonland al dan niet op u van toepassing. Meer informatie over de Zorgverzekeringswet wanneer u woont, werkt of studeert in het buitenland vindt u hier of op de website van Zorginstituut Nederland.

Waarom heb ik een antwoordformulier betaalwijze ontvangen?

U hebt een antwoordformulier betaalwijze ontvangen aangezien uw partner onlangs is overleden. Aangezien de premie-inning van uw Zorgzaam verzekering via het salaris van uw partner verliep, is het noodzakelijk dat wij dit omzetten. Uw partner betaalde namelijk de zorgpremie, eigen risico en eigen bijdrage via een doorlopende machtiging automatische incasso. Nu uw partner is overleden, stopt deze doorlopende machtiging. U krijgt daarom voortaan een acceptgiro voor de betalingen.

Wat moet u doen?
Vult u alstublieft het gestuurde formulier in (of klik hier om het formulier te downloaden). Dan zorgen wij ervoor dat de premie en uw eigen risico van het juiste rekeningnummer wordt afgeschreven. Vergeet u niet het formulier te ondertekenen?

Wat als u niet reageert?
Dan ontvangt u iedere maand van ons een acceptgiro.

Kan ik mijn aanvullende verzekering zelf wijzigen?

Ja. Dit kunt u doen door middel van het wijzigingsformulier of telefonisch via onze Helpdesk. Wilt u uw aanvullende verzekering verhogen naar Ster 4 of 5, dan moet u het wijzigingformulier invullen.

Vallen brillen en lenzen onder mijn basisverzekering?

Nee, brillen en lenzen worden alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen Ster 1 t/m Ster 5. Bekijk de vergoeding hier.

Valt fysiotherapie onder mijn basisverzekering?

Fysiotherapie valt in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. In andere gevallen vergoedt Zorgzaam fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen voor fysiotherapie vindt u hier.

Wordt de aanschaf van brillen en/of contactlenzen vergoed?

Voor brillenglazen, -monturen, contactlenzen en lenzenvloeistof ontvangt u een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5. Wilt u weten hoeveel de vergoeding bedraagt? Klik dan hier.

Wat is een E-111 formulier?

111 formulier

In sommige landen is de EHIC-pas niet geldig en heeft u voor medische hulp een 111 formulier nodig.

Het 111 formulier is nodig in:

Bosnië-Herzegovina
Marokko
Macedonië
Montenegro
Tunesië
Turkije
Servië

111 formulier voor vertrek aanvragen

Gaat u naar een van de landen die hierboven genoemd worden? En is dat het land waar u vandaan komt? Dan vraagt u voordat u vertrekt het 111 formulier bij ons aan. Bel daarvoor naar 072-527 76 77 . U kunt dit formulier gebruiken voor spoedeisende zorg als u korter dan een jaar in dit land verblijft.

111 formulier aanvragen op het moment dat het nodig is

Bent u niet geboren in het land waar u naartoe gaat? Dan vraagt u het 111 formulier telefonisch aan op het moment dat u zorg nodig heeft. Dit doet u via de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week). Wij regelen uw 111 formulier. Ook vertellen we u welk ziekenhuis of kliniek het formulier accepteert. En waar u dus terechtkunt. We versturen het formulier rechtstreeks naar uw zorgverlener. Het formulier versturen wij gratis. Hebt u al zorgkosten gemaakt voordat u het 111 formulier heeft aangevraagd? Bel dan ook zo snel mogelijk de Zorgzaam Alarmcentrale. Dan helpen wij u verder.

Medische zorg in het buitenland

Het kan altijd gebeuren dat u naar het ziekenhuis moet tijdens uw vakantie. Bekijk daarom voordat u gaat de vergoedingen voor zorg in het buitenland. Zo voorkomt u financiële verrassingen achteraf.