Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Ik ben een ex-dienstplichtige. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Ik ben reservist. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Meer info

Ik ben ex-militair. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Ik maak gebruik van een zorgverlener die geen contract heeft met Zorgzaam. Welke kosten krijg ik vergoed?
Welke zorg valt er onder alternatieve geneeswijzen?

Onder alternatieve geneeswijzen valt:

 • Acupunctuur
 • Antroposofie
 • Chiropractie
 • Craniosacraal therapie
 • Haptotherapie
 • (klassieke) Homeopathie
 • Manuele geneeskunde
 • Natuurgeneeskunde
 • Orthomoleculaire geneeskunde
 • Osteopathie
 • Shiatsu (medisch)
Vallen alternatieve geneeswijzen onder mijn basisverzekering?

Nee, u krijgt vanuit de basisverzekering van Zorgzaam geen vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

De zorggroep waarin mijn huisarts zit, heeft geen contract met mijn pedicure of podotherapeut. Wat moet ik nu doen?

U krijgt de voetzorg voor de diabetische voet alleen vergoed als u naar een pedicure of podotherapeut gaat, waarmee de zorggroep een contract heeft. Als u toch naar de pedicure of podotherapeut wilt blijven gaan, waar u voorheen naartoe ging, dient u zelf de rekening te betalen. U kunt dit niet indienen op kosten van uw aanvullende verzekering. Univé  heeft hiervoor immers al betaald via de hoofdverzekering aan de zorggroep.

Mijn zorggroep heeft nog geen pedicures of podotherapeuten gecontracteerd. Wat doe ik nu?

Als de zorggroep nog geen pedicures of podotherapeuten heeft gecontracteerd, kan totdat er wel contracten zijn elke pedicure met aantekening diabetische voet of medisch pedicure of podotherapeut de nota indienen bij de zorggroep. De pedicure wordt vervolgens betaald door de zorggroep. 

Wanneer worden verbandmiddelen vergoed?

U krijgt verbandmiddelen vergoed als u chronische wondzorg nodig hebt. Dat betekent dat uw wond langer dan ca. veertien dagen wordt behandeld onder begeleiding van een arts en/of verpleegkundige. Dat kan zijn bij bijvoorbeeld een wond aan de voet bij diabetes, een doorligwond, een open been of ernstige brandwonden.
In alle andere gevallen, waarbij geen sprake is van chronische wondzorg, hebt u geen recht op vergoeding van verbandmiddelen en moet u de verbandmiddelen zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbandmiddelen voor schaafwondjes, verstuiking en andere acute wondzorg.

Hoe weet ik of ik chronische wondzorg nodig heb?

Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van chronische wondzorg en of uw verbandmiddelen worden vergoed. Daarom hebben alle zorgverzekeraars samen een aanvraagformulier met vragen over wondbehandeling gemaakt. Dit formulier ligt bij uw behandelaar. Als bij behandeling van een wond door een (huis)arts en/of wondverpleegkundige verbandmiddelen nodig zijn in de thuissituatie, dan vult uw behandelaar het aanvraagformulier Verbandmiddelen in. Hierop wordt het soort wond aangegeven, of de aandoening ernstig is en de te verwachte duur van de wondbehandeling.
U gaat vervolgens met het ingevulde formulier naar uw apotheek of medische speciaalzaak. Het kan zijn dat zij u nog aanvullende vragen stellen. De medewerker van de apotheek of medisch speciaalzaak controleert met het formulier of uw verbandmiddelen vergoed worden vanuit de basisverzekering (zorgverzekeringwet). Als de verbandmiddelen worden vergoed, dan hoeft u deze niet zelf te betalen.

De zorgaanbieder vraagt naar de datum van de volgende afspraak bij de behandelend arts. Moet ik deze informatie verstrekken?

Dat moet niet, maar het is wel handig. De zorgaanbieder bepaalt namelijk aan de hand van die datum de hoeveelheid materiaal die u in één keer mee naar huis krijgt. Vaak wordt na een afspraak bij de behandelend arts vastgesteld dat andere materialen het best bij het volgende stadium van uw wond passen. Door gericht af te leveren voorkomen we verspilling van materialen en houden we de zorg betaalbaar.

Waarom is het preferentiebeleid geneesmiddelen noodzakelijk?

De geneesmiddelenkosten stijgen voortdurend. De zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de taak en de mogelijkheid om de kosten van geneesmiddelen enigszins in de hand te houden. Bij geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, is het toegestaan alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen dat in de polisvoorwaarden regelen. Het preferentiebeleid helpt de kostenstijgingen binnen het zorgstelsel beperkt te houden.

Is de kwaliteit en veiligheid van de goedkopere geneesmiddelen even goed als die van de duurdere?

Ja, de preferente geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt hebt. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Is mijn huisarts/specialist op de hoogte van het geneesmiddelenbeleid?

Met huisartsen en specialisten is afgesproken dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig hebt, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het preferente geneesmiddel afleveren.

Moet mijn (huis)arts het formulier Medische Noodzaak invullen?

Een aantal andere zorgverzekeraars heeft het formulier Verklaring Medische Noodzaakopgesteld. Hiermee kunnen artsen en apothekers beoordelen of er sprake is van medische noodzaak. Wij ondersteunen dit formulier niet en verplichten artsen en apothekers ook niet om hier gebruik van te maken. Wij gaan ervan uit dat artsen en apothekers in overleg, zonder tussenkomst/bemiddeling van een zorgverzekeraar, kunnen vaststellen of er sprake is van medische noodzaak. Sommige artsen weigeren dit formulier in te vullen. Omdat wij dit formulier niet ondersteunen, heeft dit voor u geen gevolgen. Als er werkelijk sprake is van medische noodzaak zet uw (huis)arts op het recept de aanduiding 'MN' (medische noodzaak). Dat is voldoende voor de apotheker om te kunnen beoordelen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak.

Hoe wijzig ik de hoogte van mijn eigen risico?

​U kunt het vrijwillig eigen risico jaarlijks, per 1 januari wijzigen. U kunt deze wijziging uiterlijk op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk aan ons doorgeven.

Ik ben actiefdiendend militair, maar heb geen zorgverzekeringskaart. Klopt dat?

Omdat de Zorgverzekeringskaart uitsluitend bestemd is voor personen die een basisverzekering hebben, kan deze kaart niet worden aangevraagd door actiefdienende militairen (verzekerd bij de SZVK).

Waar is de Europese zorgverzekeringskaart geldig?

De nieuwe Europese zorgverzekeringskaart is o.a. geldig in:

de landen van de Europese Unie
Zwitserland
Noorwegen
IJsland
Liechtenstein
Australië

Kijk hier voor het volledig overzicht

 

 

 

 

 

Het verbandmiddel dat ik eerder heb gebruikt, wordt niet meer vergoed. Waarom niet?

Er zijn veel verschillende verbandmaterialen tegen verschillende prijzen verkrijgbaar. Wij zien het als onze taak om kritisch te kijken naar de materialen die verkrijgbaar zijn op basis van hun nut als het gaat om wondgenezing. Sommige producten zijn  veel duurder dan producten met dezelfde producteigenschappen, onze voorkeur gaat dan uit naar de minder dure producten. Het kan dus zijn dat u een ander middel krijgt dan u gewend bent. U kunt er zeker van zijn dat dit middel voor u geschikt is. Uw zorgaanbieder kiest de middelen die het best bij uw situatie passen.

Het kan ook zijn dat het middel dat u kreeg, niet voldoet aan de criteria voor zorg die wordt vergoed volgens de Regeling Zorgverzekering

Verbandmiddelen die worden gebruikt bij ernstige aandoeningen waarbij langdurige medische behandeling met deze middelen nodig is, worden vergoed. Dit zijn in ieder geval middelen voor wondverzorging en -preventie met als functies reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld zwachtels, steunbandages, sporttapes en littekengels niet worden vergoed. 

Ik heb een UKW-/UGM-uitkering en woon buiten Nederland in Europa nu zegt het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) dat ik op een woonlandpakket verzekerd moet worden, is dit wel zo?

"UKW/UGM en wachtgeld onder de EG-verordening". Op 18 december 2006 heeft het Europees Parlement een wijzigingsvoorstel goedgekeurd voor de aanpassing van bijlage VI bij de eerder genoemde Verordening. Als gevolg van deze  aanpassing zijn uitkeringen, die aan militairen en ambtenaren worden verstrekt ingevolge een regeling in het geval van overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering, voor de toepassing van de Europese Verordening Nr. 1408/71 met een wettelijk pensioen gelijkgesteld. Deze wijziging is van kracht per 1 januari 2007. Het gevolg is dat iedereen met een UKW-/UGM- en FLO- uitkering per deze datum in het woonland recht heeft op medische zorg ten laste van Nederland. Deze regeling heeft een verplicht karakter.

Ik heb een UKW-uitkering en ben woonachtig in het buitenland en ik heb van het Zorginstituut Nederland (voorheen CvZ) een aanmeldingsformulier gekregen?

Lees voor een uitgebreide toelichting bij het onderdeel In het buitenland van deze website.

Wie kan zich verzekeren bij Zorgzaam?

Zorgzaam is er voor iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie. Ook de gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam. 

Hoe verzeker ik mijn gezinsleden mee?

Uw gezinsleden kunt u laten bijschrijven op uw polis door contact op te nemen met de helpdesk of het wijzigingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen.

Waarom moet ik een zorgverzekering afsluiten?

Met ingang van 1 januari 2006 geldt in Nederland de Zorgverzekeringswet (ZVW). De verplichte basisverzekering geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen en in Nederland een dienstbetrekking hebben, vallen samen met hun gezinsleden onder de ZVW en zijn dus verplicht een basisverzekering af te sluiten. Ouders moeten hun kinderen verzekeren, waarbij kinderen tot 18 jaar gratis zijn verzekerd voor de basisverzekering. Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de ZVW. Militairen in werkelijke dienst blijven verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).