Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Wat als het preferente geneesmiddel niet op voorraad of niet leverbaar is?
Wat als mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad is of niet leverbaar is?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel dat in de vorige periode preferent was afleveren. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatief middel telt echter wel mee voor het vrijwillig en verplicht eigen risico.

Hoe zorgen jullie er voor dat de voorkeursgeneesmiddelen voldoende leverbaar zijn?

Met fabrikanten hebben wij afspraken gemaakt om de leverbaarheid van voorkeursgeneesmiddelen te garanderen. Het past dan ook om de beschikbaarheid van een voorkeursmiddel goed te volgen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid richting de fabrikant en spreken hen aan op de afspraken die zijn gemaakt wanneer zij deze voorkeursgeneesmiddelen niet kunnen leveren. Als leveringen uitblijven, kunnen wij een ander voorkeursgeneesmiddel aanwijzen en de fabrikant beboeten.

 

 

Waarom is het preferentiebeleid geneesmiddelen noodzakelijk?

De geneesmiddelenkosten stijgen voortdurend. De zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de taak en de mogelijkheid om de kosten van geneesmiddelen enigszins in de hand te houden. Bij geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, is het toegestaan alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen dat in de polisvoorwaarden regelen. Het preferentiebeleid helpt de kostenstijgingen binnen het zorgstelsel beperkt te houden.

Is de kwaliteit en veiligheid van de goedkopere geneesmiddelen even goed als die van de duurdere?

Ja, de preferente geneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt hebt. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Is mijn huisarts/specialist op de hoogte van het geneesmiddelenbeleid?

Met huisartsen en specialisten is afgesproken dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig hebt, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het preferente geneesmiddel afleveren.

Moet mijn (huis)arts het formulier Medische Noodzaak invullen?

Een aantal andere zorgverzekeraars heeft het formulier Verklaring Medische Noodzaakopgesteld. Hiermee kunnen artsen en apothekers beoordelen of er sprake is van medische noodzaak. Wij ondersteunen dit formulier niet en verplichten artsen en apothekers ook niet om hier gebruik van te maken. Wij gaan ervan uit dat artsen en apothekers in overleg, zonder tussenkomst/bemiddeling van een zorgverzekeraar, kunnen vaststellen of er sprake is van medische noodzaak. Sommige artsen weigeren dit formulier in te vullen. Omdat wij dit formulier niet ondersteunen, heeft dit voor u geen gevolgen. Als er werkelijk sprake is van medische noodzaak zet uw (huis)arts op het recept de aanduiding 'MN' (medische noodzaak). Dat is voldoende voor de apotheker om te kunnen beoordelen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak.

Hoe werkt het preferentiebeleid geneesmiddelen?

We geven alle fabrikanten de kans om met de laagste prijs “preferent” voor hun product te worden. Preferent betekent dat het middel wordt vergoed, “Niet preferent” wordt dus niet vergoed tenzij er medische redenen zijn waarom het preferente middel niet geschikt is. Om de fabrikanten van het medicijn met de laagste prijs afzetgarantie te bieden, worden voor een vastgestelde periode alleen die medicijnen door ons vergoed.

Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen risico als het preferente middel niet leverbaar is?

Indien de fabrikant aangeeft dat het geneesmiddel gedurende korte tijd niet leverbaar is, dan is dat er voldoende voorraad om die korte periode te overbruggen. Mogelijk zal de apotheek tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel afleveren. Het nadeel hiervan is dat dit geneesmiddel dan wel ten laste komt van uw eigen risico.

Wat houdt het preferentiebeleid geneesmiddelen in?

Preferentie betekent letterlijk voorkeur. Bij het gebruik van geneesmiddelen wil dat zeggen dat er (waar het kan) voorkeur is voor lager geprijsde geneesmiddelen. De zorgverzekeraar kan hierbij geneesmiddelen aanwijzen die voor vergoeding in aanmerking komen. Voor een aantal geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof, wordt alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed.

Wat betekent het preferentiebeleid voor mij als gebruiker?

Als u een van de geneesmiddelen gebruikt die onderdeel zijn van het preferentiebeleid, kan het zijn dat u bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts een ander merk/ andere verpakking meekrijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen op geneesmiddelen van een andere fabrikant. U helpt zo mee de gezondheidszorg betaalbaar te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg.

Welke geneesmiddelen worden er vergoed?

U hebt altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een preferent geneesmiddel wordt vergoed. Een niet-preferent geneesmiddel wordt alleen vergoed als de arts het gebruik van het preferente geneesmiddel medisch niet verantwoord vindt. In andere gevallen moet u de kosten van het niet preferente geneesmiddel geheel zelf betalen.

Zelfzorgmiddelen
Zelfzorgmiddelen zijn geneesmiddelen, die zonder recept verkrijgbaar zijn. U hebt alleen recht op een zestal zelfzorgmiddelen als u deze geneesmiddelen langer dan 6 maanden moet gebruiken. Het gaat om de volgende middelen: laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om de maag te legen en middelen tegen droge ogen. De eerste 15 dagen komen de kosten van het middel voor uw eigen rekening.