Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Kan ik als SZVK verzekerde inloggen op de Zorgzaam Zorg app?

Het is als SZVK verzekerde niet mogelijk om in te loggen op de Zorgzaam Zorg app. De Zorgzaam verzekerden kunnen via hun persoonlijke Digi-D gegevens inloggen op de Zorgzaam Zorg app.

Betalingsregeling(en)
Hoe kan ik een betalingsregeling afsluiten?
De betalingsregeling kunt u eenvoudig online regelen op het tabblad Facturen in Mijn Zorgzaam. Kijk voor meer informatie op betalingsregeling aanvragen.
Kan ik een betalingsregeling afsluiten voor een factuur voor mijn eigen risico?
Openstaande facturen waarvoor u een betalingsregeling kunt afsluiten, vindt u in Mijn Zorgzaam. Een factuur voor het eigen risico kan daar één van zijn. Kijk voor meer informatie op betalingsregeling aanvragen.
Verwacht u komend jaar uw eigen risico te gebruiken en wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kunt u ook het verplicht eigen risico in 10 termijnen betalen. U betaalt dan gedurende 10 maanden een vast bedrag per maand. Op de pagina gespreid betalen verplicht eigen risico leest u hier meer over.
Kan ik een betalingsregeling versneld aflossen?
Dat kan. Neem hiervoor contact op met de Helpdesk.
Wat gebeurt er als ik een termijn van de betalingsregeling niet op tijd betaal?
Dan vervalt de betalingsregeling. U betaalt uw facturen dan niet meer in termijnen, maar moet het openstaande bedrag in één keer betalen.
Wanneer kan ik geen betalingsregeling aanvragen via Mijn Zorgzaam?
 • Wij hebben uw openstaande factuur of facturen overgedragen aan een incassobureau. Neem in dit geval rechtstreeks contact op met het incassobureau. Vraag bij het incassobureau naar de mogelijkheden om een betalingsregeling af te sluiten.
 • U bent aangemeld bij een schuldhulpinstantie. Neem contact op met de instantie, dan zoeken zij samen met u naar een passende oplossing.
 • U bent aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) omdat u uw zorgpremie 6 maanden of langer niet hebt betaald.
 • De hoofdverzekerde is militair? Neem in dat dat geval contact op met de Zorgzaam Helpdesk (+31) 072-527 76 77 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00).
Welke voorwaarden zijn er voor het afsluiten van een betalingsregeling?
 • Het factuurbedrag moet € 50 of hoger zijn.
 • Het minimale termijnbedrag is € 25.
 • Een betalingsregeling heeft minimaal 2 en maximaal 12 termijnen.
 • U kunt maximaal 4 betalingsregelingen tegelijk bij Zorgzaam hebben.
 • U betaalt geen rente en administratiekosten over de betalingsregeling.
 • Als u een betalingsregeling afsluit, krijgt u geen BKR-registratie.
 • Termijnen van een eerder afgesproken betalingsregeling kunt u niet nogmaals in een nieuwe regeling meenemen.
 • Is het een premiefactuur? Dan moet de uiterste betaaldatum verstreken zijn voordat u een betalingsregeling kunt afsluiten.
Vragen over de Zorgzaam zorg app

Vragen Zorgzaam zorg app

Moet ik met de Zorgzaam zorg app ook inloggen met mijn DigiD?
Bij het eerste gebruik van de Zorgzaam zorg app registreert u zich met uw DigiD en vervolgens kiest u een zelf gekozen pincode. Na de registratie logt u nog met uw persoonlijke pincode in.
Kan ik op mijn smartphone met de QR-code inloggen op mijn Zorgzaam?
U hebt altijd 2 apparaten nodig om in te loggen met de QR-code. U kunt dus met de QR-code niet inloggen op Mijn Zorgzaam met het apparaat waar ook de Zorgzaam zorg app op staat.
Vragen over Mijn Zorgzaam

Vragen over Mijn Zorgzaam

Hoe werkt inloggen op Mijn Zorgzaam met QR-Code?

Inloggen op Mijn Zorgzaam met de QR code is heel eenvoudig. U hebt 2 apparaten nodig om de QR-code te kunnen scannen.
Het scannen doet u via de Zorgzaam zorg app of de DigiD app
Download eerst de Zorgzaam Zorg app  https://www.Zorgzaam.nl/zorgapp (vanaf 12 maart 2019) of de DigiD app op https://www.digid.nl.
Daarna volgt u deze 4 stappen:

Stap 1: Ga naar de inlogpagina van Mijn Zorgzaam via www.zorgzaamverzekerd.nl/inloggen
Stap 2: Selecteer "ik wil inloggen met de DigiD app"
Stap 3: Open de Zorgzaam Zorg app of DigiD app op uw smartphone of tablet. (Dit dient dus een ander apparaat te zijn dan waar u mee wilt inloggen op Mijn Zorgzaam)
Stap 4: Open de scanner rechtsonder in het ‘meer menu’ van de Zorgzaam zorg app of volg de instructie van de DigiD app.
Stap 5: Scan de QR-code op uw computerscherm.
Stap 6: Bevestig de gescande code in de app. U wordt op uw computer automatisch doorgestuurd naar Mijn Zorgzaam. U bent nu ingelogd in Mijn Zorgzaam.

Hoe kan ik Mijn Zorgzaam aanvragen?

Iedereen die bij Zorgzaam is verzekerd heeft automatisch Mijn Zorgzaam.
Om in te kunnen loggen bij Mijn Zorgzaam hebt u een DigiD nodig. Hebt u minderjarige kinderen dan dient u voor elk kind een eigen DigiD aan te vragen.
Vanaf 12 maart 2019 kunt u alleen nog inloggen met een extra controle via de sms.

Met uw DigiD kunt u inloggen op Mijn Zorgzaam.

Waarom Inloggen met DigiD?

In Mijn Zorgzaam staat informatie over uw persoonlijke situatie, zoals declaraties van uw medische behandelingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgverzekeraars om deze zorggegevens goed te beschermen. Met uw DigiD logt u veilig in op Mijn Zorgzaam.

Inloggen met DigiD en sms code

Als u op Mijn Zorgzaam wilt inloggen met de extra sms controle dient u dit ingesteld te hebben in uw DigiD account.
Ga hiervoor naar www.DigiD.nl

Ik heb geen mobiele telefoon. Hoe kan ik dan met een extra controlestap inloggen?

Ook zonder mobiele telefoon kunt u de sms-controle gebruiken. U kunt de sms-controle aanvragen  https://www.digid.nl/nl/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-de-sms-controle-toevoegen/ op Mijn DigiD met uw vaste telefoonnummer. U ontvangt dan een gesproken sms-bericht.

Ik ben mijn DigiD-gebruikersnaam en/of -wachtwoord vergeten, wat nu?

Op de website van DigiD leest u wat u kunt doen om deze opnieuw aan te vragen.

Het inloggen lukt niet

Op de website van DigiD leest u wat er mis kan gaan.

Hoe kan ik uitloggen bij Mijn Zorgzaam?

Wilt u uitloggen op Mijn Zorgzaam? Dat kunt u doen door rechts op de pagina van Mijn Zorgzaam te klikken op "log uit'.

Zijn mijn gegevens op Mijn Zorgzaam goed beveiligd?

Zorgzaam vindt het heel belangrijk dat uw gegevens goed zijn beveiligd. Daarom logt u veilig op Mijn Zorgzaam in met uw DigiD en de Zorgzaam Zorg app met een persoonlijk gekozen wachtwoord. Helaas zijn er internetcriminelen actief die misbruik proberen te maken van uw persoonlijke gegevens. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom logt u bij Zorgzaam vanaf 12 maart 2019 in met uw DigiD en extra sms-controle. Internetcriminelen kunnen dan niet bij uw gegevens komen.

Kan ik op Mijn Zorgzaam mijn adres wijzigen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij ontvangen uw nieuwe adres automatisch van uw gemeente.

Waarom kan mijn partner meer of minder op Mijn Zorgzaam regelen dan ik?

Alleen hoofdverzekerden kunnen gezinsleden bijschrijven en wijzigingen doorvoeren. De facturen en post gaan ook alleen naar de hoofdverzekerde. Ook mogen mogen hoofdverzekerde en medeverzekerde(n) van de wet elkaars medische gegevens niet inzien. Gezinsleden van een militairen kunnen geen digitale post ontvangen.

Hoe kan ik de zorg van mijn kind(eren) in Mijn Zorgzaam zien?

De kinderen worden op de polis bij één van de ouders gezet. Wat wil zeggen dat ze gratis dezelfde aanvullende verzekering hebben als die ouder tot dat ze 18 jaar worden.
In Mijn Zorgzaam zijn de kinderne niet gekoppelt aan de ouder. Ieder kind dient een eigen DigiD te hebben en voor elk kind dient apart te worden ingelogd in de Mijn omgeving.
Hoe betaal ik het eigen risico aan Zorgzaam?
Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij een contract hebben?

Dan stuurt de zorgaanbieder de rekening direct naar Zorgzaam. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij geen contract hebben?

Dan stuurt uw zorgaanbieder de rekening naar u. Declareert u deze kosten daarna bij Zorgzaam en hebt u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

Hoe declareer ik de buitenlandse nota's die ik betaald heb?

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s. Zorg er daarom voor dat u de volgende informatie meestuurt met uw nota.

Bij spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • diagnose
   

Bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • een diagnose
 • een overzicht van eerdere behandelingen als dit van toepassing is
   

Wij kunnen alleen behandelverslagen accepteren die geschreven zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Het declaratieformulier buitenland vind u op Formulieren en documenten

Wat is een S2 (E112) formulier en wanneer heb ik dit nodig?

Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. Dit betekent dat u zelf geen kosten hoeft voor te schieten. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder.

In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

U kunt een S2-formulier aanvragen via het aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland te vinden op de pagina Formulieren en documenten.

Ik heb met spoed zorg nodig in het buitenland, wat moet ik doen?
Neem uw EHIC (Europese zorgpas) mee binnen Europa

De EHIC is geldig in een ander EU-land of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Zorg dat u in die landen altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand hebt. Deze staat achterop uw zorgpas of in de Zorgzaam Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgaanbieder voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de Zorgzaam Alarmcentrale.

Bel de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de Zorgzaam Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De Zorgzaam Alarmcentrale helpt u met:

het regelen van de betaling van de kosten
uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
het vinden van de juiste zorg
repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

Hebt u geen contact opgenomen met de Zorgzaam Alarmcentrale?

Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Wanneer is iets spoed?

Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg.

Bel bij spoed of bij twijfel altijd de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

 • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
 • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.


Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wat als het preferente geneesmiddel niet op voorraad of niet leverbaar is?
Wat als mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad is of niet leverbaar is?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel dat in de vorige periode preferent was afleveren. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatief middel telt echter wel mee voor het vrijwillig en verplicht eigen risico.

Hoe zorgen jullie er voor dat de voorkeursgeneesmiddelen voldoende leverbaar zijn?

Met fabrikanten hebben wij afspraken gemaakt om de leverbaarheid van voorkeursgeneesmiddelen te garanderen. Het past dan ook om de beschikbaarheid van een voorkeursmiddel goed te volgen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid richting de fabrikant en spreken hen aan op de afspraken die zijn gemaakt wanneer zij deze voorkeursgeneesmiddelen niet kunnen leveren. Als leveringen uitblijven, kunnen wij een ander voorkeursgeneesmiddel aanwijzen en de fabrikant beboeten.

 

 

Wanneer en hoe vraag ik toestemming (machtiging) aan?
Wanneer vraag ik Toestemming aan?

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraagt u toestemming aan?

Print het aanvraagformulier toestemming en vul deze samen met uw zorgaanbieder in.
Het formulier vind u op de pagina Formulieren en documenten
Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

Zorgzaam
Toestemming
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Hoeveel bedraagt de premie van de Zorgzaam zorgverzekering?

Meer informatie over de premie van de zorgverkekeringen van Zorgzaam een een compleet premie-overzicht vindt u op de Premie-pagina op onze website.

Wat is nominale premie?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt voor de basisverzekering een nominale premie. Kinderen tot 18 jaar moeten wel worden verzekerd, maar betalen geen premie.

Ik ben niet in het ziekenhuis geweest op de datum van behandeling die in de 3e kolom staat. Klopt dit overzicht wel?

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Als u met een gezondheidsklacht naar het ziekenhuis gaat, stelt een specialist de diagnose en daaruit volgt eventueel een behandeling. Na afloop van uw behandeling declareert het ziekenhuis één rekening voor het totale traject. De datum in het kostenoverzicht is de begindatum van de behandelperiode waarover de zorgverlener kosten bij ons heeft gedeclareerd.

Waarom brengt de zorgverlener deze kosten niet direct bij mij in rekening?

Met veel zorgverleners is afgesproken dat ze hun nota’s in alle gevallen direct aan ons richten. Ook als u eigenlijk een eigen bijdrage moet betalen. In dat geval betreft het fysiotherapie, oefentherapie of tandheelkunde.

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen hebt u recht op een zorgtoeslag. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Omdat actiefdienende militairen geen recht hebben op een zorgtoeslag kunnen zij geen aanvraag indienen. Gezinsleden van de actiefdienende militair kunnen dit wel doen. De aanvraag moet door de actiefdienende militair mede worden ondertekend als de  "toeslagpartner". Het inkomen van de militair telt wel mee bij de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Hoe lang duurt het voordat mijn declaratie is verwerkt?

Zorgzaam streeft ernaar de verzekerde kosten binnen 15 werkdagen na ontvangst van de originele nota’s te vergoeden.

Tot wanneer kan ik een declaratie indienen?

​U kunt uw declaraties indienen tot drie kalenderjaren nadat de behandeling heeft plaatsgevonden.

Waar vind ik een overzicht van alle vergoedingen van Zorgzaam?

Een overzicht van alle vergoedingen vindt u hier.

Welke pakketten voor aanvullende verzekeringen zijn er?
Ik ben weduwe en ontvang van het ABP een nabestaandenuitkering van mijn echtgenoot. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u behoort tot de doelgroep nagelaten betrekkingen. U kunt deelnemen aan het Zorgzaam collectief.

Ik ben veteraan. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Bekijk meer informatie over onze collectieve zorgverzekering voor defensie .