Een ogenblik...

Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen
Kan ik een betalingsregeling aanvragen?

U kunt een betalingsregeling aanvragen voor de facturen die u op dat moment hebt openstaan. Bijvoorbeeld voor uw zorgpremie. Maar ook voor facturen voor uw eigen risico of eigen bijdrage. Dat kunt u allemaal eenvoudig online regelen op het tabblad Facturen in Mijn Zorgzaam. Lees over de mogelijkheden van gespreid betalen van het eigen risico.

Hoe betaal ik het eigen risico aan Zorgzaam?
Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij een contract hebben?

Dan stuurt de zorgaanbieder de rekening direct naar Zorgzaam. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij geen contract hebben?

Dan stuurt uw zorgaanbieder de rekening naar u. Declareert u deze kosten daarna bij Zorgzaam en hebt u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

Hoe declareer ik de buitenlandse nota's die ik betaald heb?

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s. Zorg er daarom voor dat u de volgende informatie meestuurt met uw nota.

Bij spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • diagnose
   

Bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • een diagnose
 • een overzicht van eerdere behandelingen als dit van toepassing is
   

Wij kunnen alleen behandelverslagen accepteren die geschreven zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Het declaratieformulier buitenland vind u op Formulieren en documenten

Wat is een S2 (E112) formulier en wanneer heb ik dit nodig?

Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. Dit betekent dat u zelf geen kosten hoeft voor te schieten. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder.

In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

U kunt een S2-formulier aanvragen via het aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland te vinden op de pagina Formulieren en documenten.

Ik heb met spoed zorg nodig in het buitenland, wat moet ik doen?
Neem uw EHIC (Europese zorgpas) mee binnen Europa

De EHIC is geldig in een ander EU-land of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Zorg dat u in die landen altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand hebt. Deze staat achterop uw zorgpas of in de Zorgzaam Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgaanbieder, voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de Zorgzaam Alarmcentrale.

Bel de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de Zorgzaam Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De Zorgzaam Alarmcentrale helpt u met:

het regelen van de betaling van de kosten
uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
het vinden van de juiste zorg
repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

Hebt u geen contact opgenomen met de Zorgzaam Alarmcentrale?

Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Wanneer is iets spoed?

Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg.

Bel bij spoed of bij twijfel altijd de Zorgzaam Alarmcentrale: +31 40 297 58 20 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

 • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
 • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.


Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wat als het preferente geneesmiddel niet op voorraad of niet leverbaar is?
Wat als mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad is of niet leverbaar is?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel dat in de vorige periode preferent was afleveren. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatief middel telt echter wel mee voor het vrijwillig en verplicht eigen risico.

Hoe zorgen jullie er voor dat de voorkeursgeneesmiddelen voldoende leverbaar zijn?

Met fabrikanten hebben wij afspraken gemaakt om de leverbaarheid van voorkeursgeneesmiddelen te garanderen. Het past dan ook om de beschikbaarheid van een voorkeursmiddel goed te volgen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid richting de fabrikant en spreken hen aan op de afspraken die zijn gemaakt wanneer zij deze voorkeursgeneesmiddelen niet kunnen leveren. Als leveringen uitblijven, kunnen wij een ander voorkeursgeneesmiddel aanwijzen en de fabrikant beboeten.

 

 

Wanneer en hoe vraag ik toestemming (machtiging) aan?
Wanneer vraag ik Toestemming aan?

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraagt u toestemming aan?

Print het aanvraagformulier toestemming en vul deze samen met uw zorgaanbieder in.
Het formulier vind u op de pagina Formulieren en documenten
Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

Zorgzaam
Toestemming
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Hoeveel bedraagt de premie van de Zorgzaam zorgverzekering?

Meer informatie over de premie van de zorgverkekeringen van Zorgzaam een een compleet premie-overzicht vindt u op de Premie-pagina op onze website.

Wat is nominale premie?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt voor de basisverzekering een nominale premie. Kinderen tot 18 jaar moeten wel worden verzekerd, maar betalen geen premie.

Ik ben niet in het ziekenhuis geweest op de datum van behandeling die in de 3e kolom staat. Klopt dit overzicht wel?

Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Als u met een gezondheidsklacht naar het ziekenhuis gaat, stelt een specialist de diagnose en daaruit volgt eventueel een behandeling. Na afloop van uw behandeling declareert het ziekenhuis één rekening voor het totale traject. De datum in het kostenoverzicht is de begindatum van de behandelperiode waarover de zorgverlener kosten bij ons heeft gedeclareerd.

Waarom brengt de zorgverlener deze kosten niet direct bij mij in rekening?

Met veel zorgverleners is afgesproken dat ze hun nota’s in alle gevallen direct aan ons richten. Ook als u eigenlijk een eigen bijdrage moet betalen. In dat geval betreft het fysiotherapie, oefentherapie of tandheelkunde.

Heb ik recht op zorgtoeslag?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen hebt u recht op een zorgtoeslag. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Omdat actiefdienende militairen geen recht hebben op een zorgtoeslag kunnen zij geen aanvraag indienen. Gezinsleden van de actiefdienende militair kunnen dit wel doen. De aanvraag moet door de actiefdienende militair mede worden ondertekend als de  "toeslagpartner". Het inkomen van de militair telt wel mee bij de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Hoe lang duurt het voordat mijn declaratie is verwerkt?

Zorgzaam streeft ernaar de verzekerde kosten binnen 15 werkdagen na ontvangst van de originele nota’s te vergoeden.

Tot wanneer kan ik een declaratie indienen?

​U kunt uw declaraties indienen tot drie kalenderjaren nadat de behandeling heeft plaatsgevonden.

Waar vind ik een overzicht van alle vergoedingen van Zorgzaam?

Een overzicht van alle vergoedingen vindt u hier.

Welke pakketten voor aanvullende verzekeringen zijn er?
Ik ben weduwe en ontvang van het ABP een nabestaandenuitkering van mijn echtgenoot. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u behoort tot de doelgroep nagelaten betrekkingen. U kunt deelnemen aan het Zorgzaam collectief.

Ik ben veteraan. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Bekijk meer informatie over onze collectieve zorgverzekering voor defensie .

Ik ben een ex-dienstplichtige. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Ik ben reservist. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.

Ik ben ex-militair. Kan ik deelnemen aan het collectief van Zorgzaam?

Ja, u en uw gezinsleden kunnen zich verzekeren bij Zorgzaam.