Een ogenblik...

Privacy

Home > Privacy

Wij hechten veel waarde aan het belang van uw privacy. Daarom hebben wij een privacyreglement opgesteld waarin staat op welke manier wij omgaan met uw gegevens. Het privacyreglement vindt u hier.
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy? Geef deze dan door via onze Helpdesk.