Een ogenblik...

Zorgzaam Zorgverzekering 2018

Home > Premie > Wijzigingen2018
Wijzigingen in 2018

Ieder jaar verandert uw zorgverzekering, ook in 2018. Denk aan wijzigingen in voorwaarden en vergoedingen.  Tijdens Prinsjesdag is de definitieve samenstelling voor de zorgverzekering in 2018 bekend gemaakt.

De belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering voor u samengevat:

 • De overheid gaat ervan uit dat de zorgpremie stijgt in 2018 met waarschijnlijk € 6,83 per maand 
 • Het verplichte eigen risico blijft toch € 385 
 • Lagere inkomens worden gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag van € 131 per verzekerde


Eigen risico 2018
Het verplicht eigen risico bedraagt in 2018 € 385. Dit heeft informateur Gerrit Zalm na Prinsjesdag namens de formerende partijen laten weten aan de Kamer.
Dat betekent dat u voor de meeste zorg uit uw basisverzekering de eerste € 385 zelf betaalt. U betaalt géén eigen risico voor:

 • Behandelingen door uw huisarts
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Preferente geneesmiddelen
 
Gespreid betalen verplicht eigen risico

Verwacht u in 2018 uw verplicht eigen risico volledig te gebruiken? Dan kunt u de regeling gespreid betalen verplicht eigen risico aanvragen. U betaalt uw verplicht eigen risico dan in 10 termijnen. Kijk voor meer informatie op uw eigen risico gespreid betalen. 

Premie 2018

Zorgverzekeraars zijn verplicht om de premie voor de zorgverzekering 2018 uiterlijk in november 2017 bekend te maken. Dit is door de overheid bepaald.

Wijzigingen voorwaarden
 • Geneesmiddelen | basisverzekering
  Hebt u een niet-geregistreerd geneesmiddel nodig waarvoor standaard geen vergoeding geldt? In uitzonderlijke gevallen hebt u toch recht op een vergoeding. Uw arts of apotheker kan vooraf toestemming vragen aan ons. Zo wordt duidelijk of u wel recht hebt op een vergoeding.
 • Hoor hulpmiddelen | basisverzekering
  Hebt u een hoortoestel categorie 4 en 5 nodig? Dan hebt u geen verwijzing meer nodig van het audiologisch centrum als u naar een gecontracteerde audicien gaat. De audicien bepaalt welke categorie hoortoestel het beste bij u past. Gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien, dan hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum.
 • Kaakoperatie | basisverzekering
  Voor een kaakosteotomie hebt u vanaf 2018 vooraf onze toestemming nodig. Een kaakosteotomie is een operatie waarbij één of beide kaken worden gecorrigeerd.
 • Lenzen | basisverzekering
  Hebt u lenzen op medische indicatie nodig? Als u hiervoor naar een gecontracteerde opticien of optometrist gaat, hebt u geen  toestemming van VGZ meer nodig.
 • Mondzorg | basisverzekering
  Gaat u voor mondzorg naar een niet-gecontracteerde kaakchirurg in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)? Dan krijgt u maximaal 90% voor Zorgzaam vergoed van de gemiddelde tarieven die wij voor 2018 met de ZBC’s hebben afgesproken. In 2017 gingen we voor de maximale vergoeding uit van de wettelijk tarieven. Dit betekent dat uw vergoeding in 2018 lager kan zijn. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.
 • Oefentherapie | basisverzekering
  Hebt u artrose aan een heup- of kniegewricht? Dan hebt u vanaf de eerste behandeling recht op oefentherapie onder toezicht van een oefentherapeut of fysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen tijdens maximaal 12 maanden. U betaalt hiervoor eigen risico.
 • Revalidatiezorg | basisverzekering
  Voor revalidatie hebt u in 2018 vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt die de toestemming voor u aan. Bij een niet-gecontracteerde aanbieder doet u dat zelf.
 • Stoppen met roken | basisverzekering
  Wilt u stoppen met roken? Voor het Stoppen met Roken-programma uit de basisverzekering betaalt u geen eigen risico meer. U betaalt nog wel eigen risico voor de bijbehorende medicijnen.
 • Wek- en waarschuwingsapparatuur | basisverzekering
  Een gecontracteerde audicien kan in 2018 ook een verwijzing afgeven voor wek- en waarschuwingsapparatuur. In 2017 kon u hiervoor alleen terecht bij de KNO-arts of het audiologische centrum.
 • Zittend ziekenvervoer | basisverzekering
  Hebt u immuuntherapie ondergaan? Dan hebt u recht op een vergoeding voor vervoer van en naar een zorgaanbieder, instelling of woning. Hiervoor hebt u wel onze toestemming nodig, maar geen verklaring van uw arts. Toestemming vraagt u telefonisch aan bij de vervoersdesk, tel. 088 - 131 1600.
 • Zorg voor kinderen | basisverzekering
  Per 1 januari 2018 hebben alle kinderen recht op verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet. Kinderen tot 18 jaar die Intensieve kindzorg (IKZ) nodig hebben, hebben ook nog recht op verpleegkundige dagopvang in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis en verblijf in een kinderzorghuis. Deze wijziging gaat over een verandering in de financiering van deze zorg. Aan uw recht op vergoeding verandert niets.
   
 • Buikwandcorrectie | aanvullende verzekering
  In de voorwaarden van 2018 hebben we een fout hersteld.
  In 2017 zijn de voorwaarden voor een buikwandcorrectie na bariatrische chirurgie verruimd. De toevoeging dat dit alleen geldt na bariatische chirurgie is weggevallen in de verzekeringsvoorwaarden van 2017. Dit hebben we aangepast in de voorwaarden van 2018.
 • Ergotherapie | aanvullende verzekering
  Vanuit Ster 3, 4 en 5 hebt u per 1 januari 2018 recht op een vergoeding voor ergotherapie per jaar. Ster 3: maximaal 3 uur. Ster 4: maximaal 5 uur. Ster 5: maximaal 7 uur.
 • Leefstijl Check | aanvullende verzekering
  De leefstijl check heet voortaan gezondheidstest. U kunt hiervoor naar elke huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist die een gezondheidstest aanbiedt. U hoeft niet meer naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Ook de inhoud van de test is gewijzigd. Uit welke onderdelen de test bestaat, vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.
  Ster 4 en Ster 5
 • Wijziging doorgeven | aanvullende verzekering
  Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Of wilt u uw lopende aanvullende verzekering aanpassen? Dit kunt u tot en met uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan toch voor het hele kalenderjaar (vanaf 1 januari). Wilt u een aanvullende verzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.
   
 • Geschillen | basis- en aanvullende verzekering
  Vanaf 1 januari 2018 kunnen wij voor incassogeschillen gebruikmaken van e-Court (online geschillenbeslechting). De kosten hiervan zijn lager dan wanneer wij een burgerlijke rechter inschakelen. Dit is voordelig voor degene die de proceskosten moet betalen. Voor de procedure van e-Court gelden de wettelijke regels en het procesreglement. U vindt deze op www.e-court.nl.
   
Belangrijke data
 • 12 november 2017: laatste dag waarop de zorgverzekeraar de premie bekend mag maken
 • 31 december 2017: laatste dag voor opzeggen of wijzigen basisverzekering
 • 31 januari 2018: laatste dag voor het afsluiten nieuwe zorgverzekering. Ook kunt u uw lopende aanvullende verzekering aanpassen. Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari van het lopende kalenderjaar aan ons doorgeven. De wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari.