Een ogenblik...

Eigen risico

Home > Premie > Eigen risico
Wat is het eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals voor een bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. De eerste kosten die u voor deze zorg maakt, vallen onder het eigen risico.

Verplicht eigen risico

In 2020 hebt u een verplicht eigen risico van € 385. Dit houdt in dat u de eerste € 385 zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering.

Vrijwillig eigen risico

U kunt kiezen voor een vrijwillig extra eigen risico. Dit bedrag komt bovenop uw verplicht eigen risico. Naarmate uw totale eigen risico hoger is, betaalt u minder premie.

Eigen risico vanaf 18 jaar (per jaar)Premie per maand 2020Premie per maand 2021
€ 385 (wettelijk verplicht)€ 114,11€ 118,67
€ 485€ 111,11€ 115,67
€ 685€ 105,11€ 109,67
€ 885€   99,11€ 103,67

 

Voor welke zorg betaalt u géén eigen risico?
 • behandeling door uw huisarts
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering
 • ketenzorg/zorgprogramma's
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • wijkverpleging
 • hulpmiddelen in bruikleen
 • nacontroles van nier- of leverdonor
 • de kosten voor vervoer van een donor
 • door de zorgverzekeraar aangewezen preferente geneesmiddelen
  Let op: u betaalt wel eigen risico voor de kosten die de apotheek maakt om u een geneesmiddel te leveren. Dit zijn terhandstellingskosten.
   
Preferente geneesmiddelen = geen eigen risico

Vaak maken meerdere fabrikanten een medicijn met dezelfde werkzame stof en dezelfde werking. Deze middelen verschillen in prijs, maar niet in kwaliteit. Wij maken lagere prijsafspraken met een fabrikant tegen een grotere inkoop. Dit medicijn noemen wij het preferente geneesmiddel. Het gaat om hetzelfde geneesmiddel dat hetzelfde werkt. Het zit alleen in een ander doosje en het kan er anders uitzien. Het behaalde voordeel gaat naar u, omdat u voor deze preferente geneesmiddelen geen eigen risico betaalt.


Gespreid betalen van het verplicht eigen risico

Het is mogelijk om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Voorwaarden gespreid betalen verplicht eigen risico klik op Formulieren en documenten.

 • Verwacht u in een jaar het complete verplichte eigen risico te gebruiken en wilt u voorkomen dat dit bedrag in één keer moet worden betaald? Bij Zorgzaam kunt u kiezen voor het betalen van het verplicht eigen risico in termijnen
 • U betaalt dan 10 maanden lang een vast bedrag per maand
 • Hebt u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug
 
Gespreid betalen aanvragen
 • Gespreid betalen kan apart per gezinslid worden aangevraagd
 • Gespreid betalen is alleen mogelijk als u op 1 januari 18 jaar of ouder bent
 • Aanvragen kan via:
 • MijnZorgzaam,
 • het contactformulier of
 • door contact op te nemen met de Helpdesk van Zorgzaam. Het telefoonnummer is 072 – 527 76 77.
 • U kunt zich hiervoor aanmelden vóór 1 februari 2020


In Mijn Zorgzaam kunt u zien hoeveel eigen risico u hebt betaald. Log in met uw DigiD.

Inloggen mijn Zorgzaam

Hebt u nog vragen over het eigen risico ? Neem dan contact op met onze Helpdesk.