Een ogenblik...

Eigen bijdrage

Home > Premie > Eigen bijdrage
Wat is een eigen bijdrage?

Voor sommige zorgsoorten zoals hulpmiddelen en medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Wanneer moet u een eigen bijdrage betalen?

De eigen bijdrage geldt onder andere voor:

  • bepaalde hulpmiddelen
  • bepaalde geneesmiddelen
  • zittend ziekenvervoer
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • bijzondere tandheelkundige zorg voor 18 jaar of ouder
  • gebitsprotheses

Eigen bijdrage in combinatie met het eigen risico

Moet u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering een eigen bijdrage betalen? Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en/of vrijwillig eigen risico.

Tip

In Mijn Zorgzaam staan uw declaraties. Hierop ziet u welke eigen bijdrage(n) u hebt betaald. Ga naar Mijn Zorgzaam en log in met uw DigiD.