Een ogenblik...

Premie-toelichting

Home > Premie toelichting

Zorgzaam heeft een kwalitatief goede zorgverzekering voor iedereen die een relatie heeft of heeft gehad met Defensie. Dit geldt dus ook voor gezinsleden en burgermedewerkers. Helaas is voor de Zorgzaam verzekerden een premiestijging in het jaar 2020 aan de orde omdat alle zorgverzekeraars van overheidswege de collectiviteitskorting moeten terugbrengen van 10% naar maximaal 5%. Dit betekent jammer genoeg een premiestijging van ongeveer € 5,- per maand (basisverzekering Zorgzaam). De premiestijging voor de Zorgzaam aanvullende verzekeringen is beperkt gebleven.

Klik hier voor meer informatie over de premie 2020