Een ogenblik...

preferentiebeleid geneesmiddelen

Home > Preferentiebeleid geneesmiddelen

Bij de drogist of apotheker kunt u kiezen uit allerlei pijnstillers met paracetamol. Ze werken allemaal even goed. Welke pijnstiller neemt u? Grote kans dat u voor de goedkoopste kiest. Zorgzaam doet ook zoiets: van een aantal geneesmiddelen vergoeden we alléén de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het 'preferentiebeleid'. Zo houden we de zorg betaalbaar en uw premie zo laag mogelijk.


Zorgzaam is continu op zoek om de zorg voor onze verzekerden betaalbaar te houden.
We willen mensen stimuleren om gebruik te maken van de goedkopere geneesmiddelen.
De meeste voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekent met het verplichte of vrijwillige eigen risico. Zo profiteert u direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen. Vraag bij uw apotheek dus altijd naar het voorkeursgeneesmiddel. De terhandstellingskosten van de apotheek vallen wel onder het eigen risico.
 

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Dat ziet u in het reglement farmaceutische zorg op Formulieren en documenten. Uw apotheek weet altijd welke middelen geleverd mogen worden.

Wij vergoeden goede en goedkopere medicijnen

Vaak maken meerdere fabrikanten een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en dezelfde werking. Deze middelen verschillen in prijs, maar niet in kwaliteit.

Wij vergoeden het goedkoopste medicijn: het preferente geneesmiddel. Het gaat om hetzelfde geneesmiddel, dat hetzelfde werkt. Het zit alleen in een ander doosje. Allepreferente middelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurd op het gebied van kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid.

Wat schrijft uw arts voor?

Wij hebben met artsen afgesproken dat zij de werkzame stof op het recept vermelden in plaats van een merknaam. Uw apotheker zorgt er dan voor dat u het preferente geneesmiddel krijgt.

Uitzondering

Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat behandeling met het preferente geneesmiddel voor u medisch onverantwoord is. Bijvoorbeeld omdat u een allergie hebt voor een vul- of hulpstof van het preferente geneesmiddel. Dan krijgt u het andere (duurdere) middel vergoed. Uw arts vermeldt dan 'medische noodzaak' op het recept. De kosten van dit geneesmiddel vallen volledig onder uw eigen risico.

Er kan alleen sprake zijn van medische noodzaak als u het preferente geneesmiddel al een keer hebt gebruikt. Wij hebben apothekers gevraagd dit te controleren. Het is dus mogelijk dat de apotheker, in overleg met uw arts, afwijkt van het recept en u toch het preferente geneesmiddel meegeeft.