Een ogenblik...

Pgb voor Intensieve kindzorg

Home > Pgb voor intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg (IKZ) is zorg voor kinderen tot en met 18 jaar met complexe lichamelijke problemen en/of lichamelijke beperkingen als er:

• behoefte is aan permanent toezicht of
• 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. En die zorg gaat gepaard met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Deze kinderen hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of tijdelijk verblijf. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb verpleging en verzorging (pgb vv).

Verwijzing nodig van de kinderarts
U hebt een schriftelijke verwijzing nodig van de kinderarts om een indicatie voor een pgb voor intensieve kindzorg te krijgen. Daarna stelt een BIG-geregistreerd HBO-kinderverpleegkundige in samenspraak met u als ouders en de kinderarts een zorgplan op. Deze kinderverpleegkundige is werkzaam bij een VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medisch Kindzorg Thuis) aangesloten zorgaanbieder. Het opgestelde zorgplan vormt de basis voor de uiteindelijke indicatie die u nodig hebt om een pgb aan te vragen.

Pgb voor intensieve kindzorg aanvragen
Wilt u de zorg voor uw kind zelf regelen via een pgb? En hebt u een schriftelijke verwijzing van de kinderarts? Dan kunt u via het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) een indicatie door een (kinder)verpleegkundige laten stellen voor uw pgb. Met deze indicatie kunt u een pgb aanvragen.

Lees hoe u een pgb verpleging en verzorging aanvraagt.

Vragen over pgb voor intensieve kindzorg?
Bel ons gerust. Ons telefoonnummer is 088 - 131 16 77, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.