Een ogenblik...

Pgb declareren

Home > Pgb declareren

U declareert achteraf de restitutienota bij ons. U kunt dus alleen zorg declareren die u al hebt ontvangen. U kunt er voor kiezen om de zorg wekelijks of bijvoorbeeld maandelijks te declareren. Wij adviseren u om de restitutienota's uiterlijk binnen 3 maanden nadat de zorg is geleverd, bij ons in te dienen.

Stap 1: invullen van de restitutienota

Kies hieronder het juiste formulier en vul dit formulier volledig in. Maakt u gebruik van een formele zorgaanbieder? Dan stuurt deze zorgaanbieder u een factuur toe met de geleverde zorg. De gegevens van de factuur neemt u vervolgens over .

Er is een restitutie(declaratie)nota voor zorg door een zorgaanbieder (zoals een thuiszorgorganisatie) en en declaratieformulier voor zorg door een informele zorgverlener (familie, kennis, vriend). Deze formulieren zijn te vinden onder het kopje PGB op de pagina Formulieren en documenten.

De maximumtarieven voor een formele zorgaanbieder zijn:

• Persoonlijke verzorging € 39,63 per uur
• Verpleging € 59,08 per uur

Kijk voor meer informatie in het reglement pgb op de pagina Formulieren en documenten.

De maximumtarieven die gelden voor een natuurlijk/informele zorgaanbieder zijn voor zowel persoonlijke verzorging als verpleging € 23,52 per uur (in 2021 € 24,12 per uur). Zowel het formele als informele tarief zijn all-in tarieven. Dit betekent dat u naast het tarief geen andere kosten kunt declareren zoals reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten.

Stap 2: Restitutienota declareren

U kunt de restitutienota online declareren via MijnZorgzaam,  de Zorgzaam Zorg app of declareren per post. Maakt u gebruik van een formele zorgaanbieder? Dan hoeft u de originele factuur van de geleverde zorg niet mee te sturen met de restitutienota. Bewaart u deze nota wel voor uw eigen administratie.

Declaratie per post? Stuur deze dan in een gefrankeerde envelop naar:

Zorgzaam
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Extra informatie

Declareert u via MijnZorgzaam? Dan ontvangt u het bedrag dat wordt vergoed binnen 6 werkdagen op uw rekening.

Declareert u per post? Dan ontvangt u het bedrag binnen 10 werkdagen nadat de nota is ontvangen.

In MijnZorgzaam ziet u binnen enkele dagen al uw factuur goed is ontvangen en wat u krijgt vergoed. Houd er rekening mee dat de belastingdienst nog werknemersbelasting inhoudt over de door ons uitgekeerde bedragen.
De declaratie wordt uitbetaald op het bij ons bekende excasso- rekeningnummer van uw zorgverzekering. U krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit moet u in uw eigen administratie bijhouden.

Het eventueel niet gedeclareerde deel van uw budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar de volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
Eventueel teveel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) worden niet vergoed. Raadpleeg op formulieren en documenten het Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging voor de volledige voorwaarden.

Hebt u nog een vraag?

Wilt u meer weten over het declareren? Bel dan onze klantenservice. Voor vragen over de zorg belt u naar de afdeling Zorgadvies & Bemiddeling op: 072 - 527 76 77 keuzetoets 2 en/of via e-mailadres ‘ZBSpecials@vgz.nl’.