Een ogenblik...

Pgb voor palliatief terminale zorg

Home > Palliatieve terminale zorg

Palliatief terminale zorg is zorg voor mensen waarbij genezing niet (meer) mogelijk is. Deze persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kan thuis worden gegeven. Maar ook bijvoorbeeld in een hospice. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb.

Voor wie is een pgb voor palliatief terminale zorg?
Voor mensen met een levensverwachting minder dan 3 maanden (schriftelijke verklaring (huis)arts nodig) die:
• de zorg thuis willen ontvangen, of
• die de zorg in een hospice (zonder Wet toelating zorginstellignen (Wtzi) voor verblijf) willen ontvangen, of
• die geen Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie hebben

Pgb voor palliatief terminale zorg aanvragen
Dit is mogelijk als uw behandelend (huis)arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Uw (huis)arts kan uw verwijzing regelen.

Wilt u een pgb voor palliatieve terminale zorg ontvangen? Dan moet u voldoen aan de administratieve verplichting zoals in artikel 3 van het Regelement pgb verpleging en verzorging. Het Reglement pgb en andere documenten kunt u vinden op Formulieren en documenten.

Lees hoe u een pgb verpleging en verzorging aanvraagt.

Bestaande indicatie vanuit Wlz?
Hebt u een bestaande indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan moet u een aanvraag voor pgb voor palliatief terminale zorg indienen bij het CIZ.

Komt u niet in aanmerking voor een pgb?
Hebt u een indicatie voor palliatief terminale zorg, maar voldoet u niet aan de voorwaarden voor een pgb? Dan kunt u een vergoeding voor verpleging en verzorging krijgen vanuit uw basisverzekering.

Vragen over pgb voor palliatief terminale zorg?
Bel gerust de afdelingZorgadvies en Bemiddeling: 072 - 527 76 77 keuzetoets 2 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) en/of via e-mailadres ‘ZBSpecials@vgz.nl’ .