Een ogenblik...

Partners en relaties van Zorgzaam

Home > Over Zorgzaam > Partners en relaties van zorgzaam

Vakbonden en vakcentrales

Zorgzaam is opgericht door de vakbonden en vakcentrales  AFMP/FNVACOM, ACOP FNV, AC, CCOOP en CMHF. Het personeel dat werkzaam is bij de vakbonden voor het defensiepersoneel kan zich met de gezinsleden verzekeren bij Zorgzaam. De Centrales van Overheidspersoneel sector Defensie zijn in het bestuur van Zorgzaam vertegenwoordigd.

Onze partners

 De SZVK, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT), die in opdracht van de Minister van defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling ziektekostenverzekering militairen uitvoert. Militairen in werkelijke dienst zijn verplicht verzekerd bij de SZVK. Kijk voor meer informatie op www.szvk.nl.De zorgverzekering van Zorgzaam wordt uitgevoerd door Univé. Om de verzekerden extra voordeel te kunnen bieden, heeft Zorgzaam een collectief contract gesloten met Univé, waardoor u profiteert van collectieve korting op één of meer (particuliere) Univé-verzekeringen. Meer weten? Bekijk hier de ledenvoordelen van Zorgzaam. Meer weten over de verzekeringen van Univé? Kijk dan op www.unive.nl/verzekeringen.
Iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie kan zich bij Zorgzaam verzekeren. Kijk voor meer informatie over het ministerie van Defensie op www.defensie.nl.