Een ogenblik...

Over Zorgzaam

Home > Over zorgzaam
Stichting Zorgzaam

Zorgzaam is op 6 oktober 2005 opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor defensiepersoneel. Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Zorgzaam maakt gebruik van de diensten van de medewerkers van het bureau van de SZVK. Dit bureau behartigt de belangen van de Zorgzaam verzekerden. Het bureau ziet toe op een goede uitvoering van de overeenkomst die Zorgzaam met Univé Zorg heeft gesloten. Het bureau van de SZVK is gevestigd te Den Haag, Amaliastraat 5, 2014 JS Den Haag.

Voor wie is Zorgzaam

Verzekerden

Iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie is welkom bij het collectief van Zorgzaam. Ook partners en gezinsleden (t/m de 3e graad naar beneden) en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, reservisten en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten. Actiefdienende militairen kunnen zich niet bij Zorgzaam verzekeren. Zij zijn verplicht verzekerd bij de SZVK. Wel kunnen zij de Zorgzaam Comfortverzekering afsluiten.

Zorgverzekeringen
Zorgzaam heeft, binnen de grenzen van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de regie over de basisverzekering Zorgzaam en de aanvullende verzekeringen. Zorgzaam bepaalt de hoogte van de premie. De verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering(en) worden door Zorgzaam in overleg met de zorgverzekeraar vastgesteld.

U kunt bij Zorgzaam een basisverzekering en aanvullende verzekeringen afsluiten. Welke vergoedingen er in de basisverzekering zijn opgenomen, is door de overheid vastgesteld. Zorgzaam biedt voor alle doelgroepen één basisverzekering, vijf aanvullende verzekeringen en de Zorgzaam Comfortverzekering aan. U kunt een aanvullende verzekering kiezen die het beste bij uw situatie past.

Bestuursleden Zorgzaam

In het bestuur van Zorgzaam participeren vier vertegenwoordigers van de Centrales. De leden van het bestuur vervullen geen functie in de operationele bedrijfsvoering van Zorgzaam. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De heer F. 't Hart

 

De heer F.M.P. 't Hart

voorzitter

 

Mevrouw J.G. de Werker- Bekx

vice-voorzitter / penningmeester, VBM

Mevrouw P. de Casparis

 

Mevrouw P. de Casparis

AFMP

De heer H.J. Kleian

 

De heer H.J. Kleian

CCOOP

 

 

 

De heer mr J.P. Spijk

 

De heer mr J.P. Spijk

secretaris

De heer A. Tieland

 

De heer A. Tieland

Militairen
Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zij zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Wel kunnen zij de Zorgzaam Comfortverzekering afsluiten.