Een ogenblik...

Zorgzaam scoort 8,2 voor dienstverlening

Home > Nieuws > Zorgzaam scoort 82 voor dienstverlening

Onlangs is er onder 24  zorgverzekeraars het jaarlijks KlantenMonitor* onderzoek uitgevoerd.  U hebt Zorgzaam een 8,2 gegeven voor de dienstverlening.

Zorgzaam is hier heel blij mee en bedankt iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek.  Er zijn naast de positieve uitingen ook altijd zaken die enige aandacht verdienen.
Het onderzoek gebruiken wij altijd om te peilen er tegen ons verzekeringsaanbod aangekeken wordt. Uiteraard staan wij stil bij de positieve punten en doen wij er alles aan om deze positieve punten te behouden. Daarnaast komen er ook punten uit het onderzoek naar voren die enige aandacht verdienen. In dit geval bleek dit het eigen risco en de eigen bijdrage. 
Om hierover verduidelijking te geven, kunt u onderstaand een uitleg vinden hoe deze tot stand zijn gekomen.

Eigen risico

Het eigen risico wordt niet door Zorgzaam vastgesteld. De overheid stelt jaarlijks het eigen risico vast.  Er is een aantal uitzonderingen waarop het eigen risico niet van toepassing is. Uit het onderzoek bleek dat er enige onduidelijkheid is omtrent een bezoek aan de huisarts, naar aanleiding waarvan er een vervolgonderzoek moet gaan plaatsvinden.

Hoe werkt het dan met het eigen risico?
Zolang u bij de huisarts in behandeling bent, is er geen sprake van het eigen risico. Wordt u echter doorverwezen naar een specialist of moet er een bloedonderzoek plaatsvinden, dan is op de behandeling die niet door de huisarts wordt uitgevoerd het eigen risico op van toepassing.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorgsoorten zoals hulpmiddelen en medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

De eigen bijdrage geldt onder andere voor:

  • Bepaalde hulpmiddelen
  • Bepaalde geneesmiddelen
  • Zittend ziekenvervoer
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Bijzondere tandheelkundige zorgd voor 18 jaar en ouder
  • Gebitsprotheses 

Als u vragen heeft over het eigen risico of de eigen bijdrage, dan helpen wij u natuurlijk graag!

Het hele Rapport van het KlantenMonitor 2020 lezen?
Het onderzoek KlantenMonitorZorgverzekeringen® 2020 is uitgevoerd door MarketResponse.