Een ogenblik...

Wijziging in de vergoeding van magistrale bereidingen

Home > Nieuws > Wijziging de vergoeding van magistrale bereidingen
Zorgzaam zorgverzekering

De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van apothekers, voorschrijvers, patiënten/verzekerden en zorgverzekeraars over de vergoeding van magistrale bereidingen. Doel van deze overleggen was te komen tot een eenduidig oordeel omtrent de aanspraak per 1 juni 2015 van een aantal magistrale bereidingen.

De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van apothekers, voorschrijvers, patiënten/verzekerden en zorgverzekeraars over de vergoeding van magistrale bereidingen. Doel van deze overleggen was te komen tot een eenduidig oordeel omtrent de aanspraak per 1 juni 2015 van een aantal magistrale bereidingen.

Het is op dit moment niet duidelijk of zorgverzekeraars gezamenlijk mogen beoordelen welke zorg tot het verzekerd pakket hoort. De gedragslijn rond de meeste ter discussie staande middelen van de verschillende zorgverzekeraars blijkt gelijk te zijn. Wij adviseren u contact op te nemen met de Helpdesk van Zorgzaam ((+31) 072-527 76 77) om uw vragen over magistrale bereidingen en de vergoeding daarvan voor te leggen. U wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over deze wijziging en de gevolgen hiervan. Hieronder vindt u een korte uitleg over uw aanspraak.

Waar heeft de verzekerde aanspraak op?
De verzekerde heeft aanspraak op apotheekbereidingen als er sprake is van rationele farmacotherapie. Rationele farmacotherapie is een behandeling met een geneesmiddel in een voor de verzekerde geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor de zorgverzekering.

Waar heeft de verzekerde geen aanspraak op?
De verzekerde heeft geen aanspraak op geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet door de minister van VWS aangewezen, geregistreerd geneesmiddel.