Een ogenblik...

Welke Corona-ziektekosten worden vergoed door de zorgverzekering?

Home > Nieuws > Welke corona ziektekosten worden vergoed door de zorgverzekering
Welke Corona-ziektekosten worden vergoed door de zorgverzekering?.jpg

Als ik ziek word door Corona; welke kosten worden er dan vergoed door mijn zorgverzekering? Komt dat uit de basisverzekering of uit aanvullende pakketten? Wat betaal ik aan eigen risico? Wat nu als ik tijdens mijn herstel fysiotherapie nodig heb of als ik in het buitenland ziek wordt? Zorgzaam zet antwoorden op veelgestelde vragen rondom Covid-19 voor u op een rij.

Wordt een Coronatest vergoed?

Of u iets moet betalen voor een Coronatest, hangt ervan af waar u deze krijgt en wie daartoe opdracht heeft gegeven.

 • De meeste mensen met Coronaklachten laten zich testen bij de GGD. De test is gratis, u betaalt geen eigen risico. U meldt zich aan via 0800-1202 of via de Coronatest website. U kunt zich niet laten testen zonder klachten;
 • Verloopt de aanvraag van de test via uw huisarts, via uw werkgever of wordt u getest in een instelling waar u langdurige zorg ontvangt? U betaalt niets, ook geen eigen risico.
 • Wordt u getest in het ziekenhuis of op de poli? Dit valt onder ziekenhuiszorg en wordt vergoed. U betaalt wél eigen risico.

Worden fysiotherapiebehandelingen vergoed bij herstel van Corona?

Omdat paramedische zorg – zoals fysiotherapie - voor Coronapatiënten met ernstige klachten van groot belang blijkt bij het herstel, heeft de regering deze zorg tijdelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

 • Zorgzaam vergoedt uit de basisverzekering:
 • Oefen- en fysiotherapie: maximaal 50 behandelingen;
 • Ergotherapie: maximaal 10 uur;
 • Diëtetiek: maximaal 7 uur;
 • Logopedie: geen maximum.

U betaalt wel eigen risico van maximaal € 385 per jaar.

Heeft u een verwijzing nodig?
Start of startte uw behandeling na 1 november 2020?

 • Dan heeft u voor de start van de behandeling een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist;
 • De verwijzing moet uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van ernstige COVID-19 zijn afgegegeven;
 • Start met de behandeling binnen 1 maand na afgifte van de verwijzing.

 

Startte uw behandeling voor 1 november 2020?
En had u geen voorafgaande verwijzing? 

 • Dan mag uw huisarts of medisch specialist ook achteraf een verwijzing of verklaring afgeven dat u deze zorg nodig heeft;
 • De verklaring hoeft ook niet 6 maanden na het acute ziektestadium te zijn afgegegeven.
   

Klik hier voor meer informatie over vergoeding van herstelzorg na Corona.

 

Vergoeding ziektekosten Corona in het buitenland

 

Ik moet me in het buitenland laten testen? Wordt dat vergoed?

Moet u zich in het buitenland laten testen op Corona? Zorg dat een huisarts of gezondheidsdienst de test voor u aanvraagt, dan vergoeden wij de test. U betaalt geen eigen risico.

Worden mijn ziektekosten vergoed als ik naar een land met code oranje ga?

Reist u naar een land waarvoor onze regering een negatief reisadvies of code oranje heeft afgegeven en wordt u daar ziek van het Corona-virus? Dan vergoeden wij alsnog de zorgkosten. Wat we precies vergoeden hangt af van welke verzekering u heeft. 

Niet-zorgkosten die samenhangen met een eventuele quarantaine in het buitenland, zoals hotelkosten, vergoeden wij niet. Mogelijk dekt uw reisverzekering deze kosten.

Als u in het buitenland medicijnen krijgt voorgeschreven voor Corona-klachten, kunt u gewoon met het recept naar de apotheek gaan en de kosten bij ons declareren. Deze worden dan vergoedt conform de vaste voorwaarden voor zorg in het buitenland.    

Tip: dien uw declaraties direct in via de Zorgzaam-app of via Mijn Zorgzaam. Dan wacht u zo kort mogelijk op uw vergoeding.

Mijn tandarts rekent een extra Corona-toeslag. Wordt die vergoed?

Mondzorgverleners mogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door Corona. Dit zijn kosten die elke behandeling gaan zitten in bijvoorbeeld triage, (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en mondspoelingen met peroxide voor uw behandeling. Uw tandarts dient u vóór uw behandeling op de hoogte te stellen van deze toeslag.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de toeslag van tandheelkundige zorg (dus NIET voor beugelbehandelingen) door alle zorgverzekeraars vergoed. Als u geen mondzorgdekking heeft, moet u de toeslag zelf betalen. Als u aanvullend verzekerd bent, vergoedt Zorgzaam de extra toeslag gedeeltelijk of geheel, conform de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Samenvattend:

 • Corona-testen zijn bijna altijd gratis, alleen betaalt u soms eigen risico;

 • Als u dat nodig heeft voor herstel na Corona en u voldoet aan de voorwaarden, worden maximaal 50 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering;

 • Ziektekosten die u maakt in het buitenland door Corona, worden vergoed volgens de normale voorwaarden voor zorg in het buitenland;

 • De Corona-toeslag van de tandarts wordt gedeeltelijk of geheel vergoed uit uw aanvullende verzekering bij Zorgzaam.

 

Blijf op de hoogte: volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram.