Een ogenblik...

Wat zijn terhandstellingskosten?

Home > Nieuws > Wat zijn terhandstellingskosten
Zorgzaam zorgverzekering
Sinds vorig jaar betaalt u bij het halen van geneesmiddelen bij de apotheek terhandstellingskosten. Er blijkt nog veel onduidelijkheid te bestaan over deze kosten. Hieronder lichten wij de terhandstellingskosten nog eens toe.

Wanneer u een geneesmiddel haalt bij de apotheek, betaalt u ook voor de dienstverlening. Het gaat dan om terhandstellingskosten en, als u het geneesmiddel voor de eerste keer krijgt, ook om de kosten voor een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Deze kosten vallen onder uw eigen risico. 

Terhandstellingskosten
Terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw (online) apotheek. Dit bedrag komt bovenop de eventuele kosten van het geneesmiddel. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:
  • bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
  • controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
  • het samenstellen van het medicijn
  •  

Verschillende tarieven voor terhandstellingskosten
U betaalt voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is terhandstellingskosten. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief ongeveer € 6. Maar dit bedrag kan veel hoger zijn. Bijvoorbeeld als:

  • u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
  • de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
  • de apotheker een extra uitleg moet geven voor het geneesmiddel

Kosten begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u extra voorlichting over het geneesmiddel. Dit noemen we het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. De apotheker legt uit hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota of declaratie.

Datum begeleidingsgesprek en geneesmiddel op vergoedingenoverzicht
Staan de kosten van uw geneesmiddel met een andere datum op uw vergoedingenoverzicht dan de kosten van het begeleidingsgesprek? Wij leggen u uit hoe dit kan:

  • U gaat op 19 mei naar de huisarts. De huisarts stuurt het recept voor uw geneesmiddel naar de apotheek.
  • De apotheek voert op 19 mei het geneesmiddel in het systeem in. Dit is ook de datum die u op uw vergoedingenoverzicht terugziet voor de kosten van het geneesmiddel.
  • Het geneesmiddel is 19 mei nog niet klaar, daarom haalt u het op 20 mei op bij de apotheek. Aan de balie vindt het begeleidingsgesprek plaats. De kosten voor dit gesprek staan dan met de datum 20 mei op uw vergoedingenoverzicht.

Hebt u nog vragen hierover? Neem dan contact op met uw apotheek.

Kosten vallen onder eigen risico
Wanneer u een voorkeursgeneesmiddel (preferent geneesmiddel) krijgt, betaalt u niets voor het medicijn. U betaalt wel de terhandstellingskosten of de kosten voor het begeleidingsgesprek. Deze kosten vallen onder uw eigen risico. De rekening krijgt u later van Zorgzaam.

Meer weten?
Voor meer informatie over de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgeprek kunt u terecht bij uw apotheker.