Een ogenblik...

Waarom moet ik betalen voor mijn apotheekbezoek?

Home > Nieuws > Waarom moet ik betalen voor mijn apotheekbezoek
Zorgzaam zorgverzekering Apotheek

Haalt u een geneesmiddel bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de dienstverlening van de apotheek. En voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten van een geneesmiddel
Terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw apotheek. Dit bedrag komt bovenop de kosten van uw geneesmiddel. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:

  • bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
  • controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
  • het samenstellen van het medicijn

Dus:

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u een uitgebreide voorlichting over het geneesmiddel. Dit noemen we het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. De apotheker legt uit hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota of declaratie.

Datum begeleidingsgesprek en geneesmiddel op vergoedingenoverzicht
Staan de kosten van uw geneesmiddel met een andere datum op uw vergoedingenoverzicht dan de kosten van het begeleidingsgesprek? Wij leggen u uit hoe dit kan:

  • U gaat op 19 mei naar de huisarts. De huisarts stuurt het recept voor uw geneesmiddel naar de apotheek.
  • De apotheek voert op 19 mei het geneesmiddel in het systeem in. Dit is ook de datum die u op uw vergoedingenoverzicht terugziet voor de kosten van het geneesmiddel.
  • Het geneesmiddel is 19 mei nog niet klaar, daarom haalt u het op 20 mei op bij de apotheek. Aan de balie vindt het begeleidingsgesprek plaats. De kosten voor dit gesprek staan dan met de datum 20 mei op uw vergoedingenoverzicht.

 

Verschillende tarieven
U betaalt voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is terhandstellingskosten. En voor elk nieuwe geneesmiddel de kosten voor het begeleidingsgesprek. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief bij de eerste keer dat u een medicijn krijgt ongeveer € 12. Maar dit bedrag kan lager of soms ook veel hoger zijn. Bijvoorbeeld als:

  • u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
  • de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
  • uw geneesmiddel is verpakt in een weekdoseersysteem