Een ogenblik...

Vijf vragen én antwoorden over de basisverzekering

Home > Nieuws > Vijf vragen én antwoorden over de basisverzekering
Zorgzaam zorgverzekering

De overheid bepaalt ieder jaar opnieuw welke zorgkosten de basisverzekering vergoedt. Waarom is dat? En hoe gaat dat in zijn werk?

1. Wie bepaalt wat de basisverzekering vergoedt?
Dat doet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in overleg met de Tweede Kamer. Ieder jaar overwegen zij zorgvuldig wat het basispakket vergoedt. Zij krijgen daarvoor advies van het Zorginstituut Nederland (ZN). Het Zorginstituut Nederland baseert dit advies op gesprekken met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.

2. Waarom wordt sommige zorg wel vergoed en andere niet?
Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld: is de zorg noodzakelijk? Maar ook: kan iemand de zorg zelf betalen? Wordt u na een ongeluk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld? Natuurlijk krijgt u dat vergoed.

Er zijn ook dingen die wel noodzakelijk zijn, maar niet helemaal vergoed worden. Bijvoorbeeld orthopedische schoenen. Dit komt omdat ze de gewone schoenen vervangen die iedereen moet kopen. Daarom wordt een deel vergoed (het orthopedische deel) en een deel niet. De minister en Tweede Kamer beoordelen alle hulpmiddelen, behandelingen en geneesmiddelen op deze manier.

Om zorg vergoed te krijgen is het ook belangrijk dat wetenschappelijk is bewezen dat de behandelmethode effectief is om de klachten te verhelpen.

Twijfelt u of uw behandeling wordt vergoed?  Neem dan vooraf contact op met Zorgzaam.

3. Sommige aandoeningen hebben verschillende behandelmogelijkheden. Waarom vergoedt de basisverzekering de ene behandelmethode wel en de andere niet?
Zorgverzekeraars mogen hier zelf afspraken over maken met zorgaanbieders. Zo mogen zorgverzekeraars afspreken met ziekenhuizen welke kunstheup wordt gebruikt. Natuurlijk moet dit wel binnen de grenzen van de wet. Die stelt dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zorgverzekeraars moeten zorgen dat verzekerden op tijd, voldoende en goede zorg krijgen.

4. Waarom verandert de basisverzekering ieder jaar weer?
Sterker nog: de basisverzekering verandert soms per dag. Is er effectieve zorg ontwikkeld waarover iedereen het eens is dat het in het basispakket moet zitten? Dan gebeurt dat per direct. Daarnaast is er één moment per jaar waarop de minister een beslissing neemt over de vergoedingen voor het volgende jaar. Een nieuwe minister en een nieuwe Tweede Kamer kunnen andere inzichten hebben over de noodzaak iets te vergoeden. Een typisch voorbeeld: in drie jaar tijd werden stoppen-met-rokenprogramma’s eerst wel vergoed, toen niet en nu weer wel.

5. Bepaalt het ministerie ook wat er in de aanvullende pakketten zit?
Nee. Die pakketten stellen de zorgverzekeraars zelf samen. Het ministerie van VWS mag daar niet bij ingrijpen. Vaak hebben veranderingen in het basispakket wel invloed op de aanvullende verzekeringen. Als de overheid iets uit het basispakket schrapt, zie je meestal dat het in een aanvullend pakket terugkomt. Maar ook dat kan de overheid niet opleggen.