Een ogenblik...

Verlenging indienen formulier verzekeringsgerechtigd in "de West"

Home > Nieuws > Verlenging indienen formulier verzekeringsgerechtigd de west

Als per abuis uw brief "Verzekeringsgerechtigdheid in de West" een dagtekening van 28 december 2018 heeft dan dient dit naar voorschrift bedoelingen 5 januari 2019 te zijn. 
​Zorgzaam stelt u, als verzekerde, in de gelegenheid om uw brief (digitaal) in te leveren tot en met 10 februari 2019. Deze datum geldt voor iedereen ongeacht de dagtekening van de brief. Het is de individuele keuzevrijheid om te blijven werken met alle consequenties van dien.