Een ogenblik...

Vergoeding alternatieve psychosociale jeugdzorg

Home > Nieuws > Vergoeding alternatieve psychosociale jeugdzorg
Zorgzaam zorgverzekering

Zorgzaam vergoedt ook in 2015 psychosociale jeudgzorg vanuit de Aanvullende Verzekering. Met dit besluit reageert Zorgzaam op de onduidelijkheid over de vraag of gemeenten deze zorg in 2015 inkopen. Zorgzaam wil haar klanten niet de dupe laten worden van die onzekerheid.

Vanaf 1 januari 2015 organiseren gemeenten de psychische zorg voor kinderen, in het kader van de nieuwe Jeugdwet. De idee hierachter is dat de gemeenten alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen integraal organiseren, vanuit de één-loket-gedachte. De afgelopen weken ontstond echter onduidelijkheid of gemeenten ook de psychosociale zorg voor kinderen zou regelen.

Zorgzaam blijft deze zorg ook in 2015 vergoeden vanuit de Aanvullende Verzekeringen.

Hier vindt u de vergoedingen zoals die in 2014 zijn opgenomen in de aanvullende verzekeringen Zorgzaam. Deze vergoedingen blijven ook in 2015 van kracht blijven.